Entries tagged with “teorie”.


Při příležitosti výročí narozenin Emmy Goldmanové  (27.6. 1869) jsme se rozhodli připomenout si ji jedním méně známým textem, který vznikl v květnu 1998, díky tehdy působícímu kolektivu “Aktivita Cabaret Voltaire”. Je to vlastně přeložený kompilát citátů a vybraných částí dopisů  Emmy Goldmanové a jejího přítele Alexandra Berkmana. Díky tomuto textu budete mít možnost trošku si přiblížit její názory a navíc se o její osobě dozvíte rozhodně více než ze suchého životopisu. Její životní cesta je demonstrací ideového dozrávání. Mnozí kritici jí ocejchovali jako zastánkyni násilné revoluce. A možná takovou v  radikálnosti mládí i byla. Svůj postoj, ale v průběhu svého života značně změnila. Jednou z příčin byla i reálná zkušenost s bolševickým režimem a to zejména po potlačení kronštadtského povstání.  V mnoha oblastech zásadně ovlivnila anarchistické hnutí. Zvláště svojí schopností rozbíjení dogmatických tezí. (omluvte některé nepřesnosti a detaily, vzniklé díky době v které tento překlad vznikl)

 

 

(more…)

 

Již pátý Anarchistický knižní festival letos proběhne v sobotu 13. května od 12:00 do 22:00 v Autonomním sociálním centru Klinika na pražském Žižkově, podobně jako v minulých dvou letech. Již tradičně se na něm představí vydavatelé a distributoři anarchistické literatury nejen z Česka a Slovenska, ale i ze zahraničí. Chybět nebudou ani doprovodné přednášky a workshopy.

(more…)
Trocha kritického zamyšlení nad průběhem Antifašistické mobilizace v Bratislavě. Smyslem tohoto textu není tuto akci jakkoliv zpochybňovat. Naopak.

 

(more…)

Kolektiv CrimethInc. patří bezesporu mezi ty, kteří stále posouvají anarchistické myšlenky dál a dál. Díky jim za to. Zveřejňujeme dvě přeložené kapitoly z textu “The Party´s over – Beyond politics, beyond democracy” Přímá akce (Direct Action) a Jak si poradit s neshodami bez autorit (HOW TO SOLVE DISAGREEMENTS WITHOUT CALLING THE AUTHORITIES). Snad budou pro vás inspirací, nebo alespoň úvahou k zamyšlení. (more…)

ods

Volná komunita Voice of Anarchopacifism ve spolupráci s Infocentrem Salé vás zve na otevřenou diskuzi „Regionální aktivity a jejich dopad“.

Proběhne 13.12. od 18.30 v  Infocentru Salé.

(more…)

images.duckduckgo.com

 

Anarchismus je ideologií, která se vyznačuje mimo jiné i značnou kritikou stávajících sociálních vztahů. A to samozřejmě nejenom těch oficiálních, spoluvytvářených institucemi. Ty neoficiální jsou totiž bohužel mnohdy jen pramálo vzdálené těm presentovaným „mocí“ jako ty jediné možné. (more…)

(zamyšlení aktivistky VAP iniciované nejen Igorovým rozsudkem)

Všichni jsme sledovali Igorovi soudy s obavami. Báli jsme se že ho vyhostí. Nestalo se tak. Přišel trest, který nikdo nečekal.

 

zamy

(more…)

Na seznam témat interních i veřejných diskuzí bylo nově zařazeno několik nových témat: „Regionální aktivity a jejich dopad“ + „Anarchopacifismus XXI. století”.

 

ods II

 

(more…)

4AFK_poster

(more…)

Jeden ze starších textů 16/6 2012.

Morálka (z lat. moralitas, správné chování, od mos, moris, mrav) znamená celkovou představu správného jednání ve společnosti. Od pravidel zdvořilosti se liší tím, že se týká věcí závažných a podstatných, na druhé straně od práva se liší tím, že se nedá soudně vymáhat a na její porušení nejsou sankce (tresty).

Rozpor mezi podstatou lidské morálky a právem (představovaného státem) je stejně tak starý jako historie států samotných. Nechceme hledat odpovědi proč tomu tak je, nebo dokonce polemizovat o tom jestli státy vznikají na základě právním, psychologickém, etickém nebo jakémkoliv jiném. Zřejmě se jedná o kombinaci mnoha faktorů a není vlastně nijak podstatné jakých.  Zaměřme se tentokrát na trochu jiný problém.  Na ovlivňování morálních i etických principů společnosti, působením státní moci, prostřednictvím zákonů a ostatních právních norem. Možná někomu toto zamyšlení může přijít jako zbytečné tlachání o ničem. Vždyť morálka je silně individuální veličina a obecných průsečíků je pouze několik základních. Bohužel celý problém je daleko širší než se na první pohled může zdát. Nejde tu jenom o snahu establishmentu vytvořit takové prostředí kde je nezákonné považováno za nemorální. Jde tu i o otázky uvnitř antiautoritářského hnutí jako takového. (more…)