Víkendová setkání 2018

Pro letošní rok naše komunita plánuje několik “víkendových setkání” spolupořádaných lokálními kolektivy a spolupracovníky/cemi. Budou rozděleny do dvou obvyklých kategorií, veřejná a interní. Veřejná se v současnosti připravují tři (jejich počet se ještě může změnit). O interních budou s dostatečným předstihem informováni všichni, kterých se to bude týkat možnost účasti. Témata jsou prozatím diskutovaná a zřejmě u veřejných / otevřených víkendových setkání budou věnovány více tématům zároveň a budou reagovat na zájem samotných účastníků. Prvním termínem veřejného víkendového setkání je přelom měsíce června a července. Pro více podrobností nás kontaktujte na našich kontaktních adresách..
https://voiceofanarchopacifists.noblogs.org/kontakt/

Těšíme se na vás.

Víkendová setkání jsou určená k setkávání stávajících i nových členů/nek volné komunity,  sympatizantů/tek a ostatních zájemců. Většinou jsou tématicky zaměřená. Volná komunita VAP je pouze zastřešovatelem těchto setkání a snaží se vytvářet prostor ke komunikaci a navazování nových kontaktů. Setkání jsou organizovány na anarchistických principech.

 

Comments are closed.