Spolupráce / ke stažení

 

 

 

vap logo in press1

Pokud máte chuť, pomáhat nám s propagací ideálů lidské svobody a rovnosti, obraťte se prosím na naše kontaktní adresy. Veškerá pomoc je vítaná. Pokud si budete přát, je možné spolupracovat nepřímo a ponechat si svoji anonymitu. Třeba poskytováním informací z různých oblastí politiky, ekonomiky, st. správy … a tak pod. Pro každého, kdo se dokáže ztotožnit s anarchistickými ideály je v našich řadách místo.

 

 

..                                                          a-puška

 

Agituj, organizuj, vzdělávej

Jednou z důležitých aktivit anarchistů/tek a anarchopacifistů/tek zvlášť, je propagace ideálů spojených s ideály svobody a rovnosti.  Výlepy a kolportáže letáků a ostatních tiskovin, sprejování šablon, vyvěšování transparentů, distribuce materiálů či vytváření různých forem sdílení informací jsou nenahraditelnou podobou rozšiřování našich ideálů mezi “majoritní společnost“.  Každý z nás má určité možnosti k uskutečňování těchto aktivit. Vytvoření nástěnky nebo výlepového místa ve vašem zaměstnání, škole, sportovním klubu. Distribuce materiálů mezi vaše kamarády, známé, kolegy v práci. Příprava a vyvěšení transparentu poukazující na důležitá témata. Forem je nepřeberné množství.

AgitujIJak potřebné materiály získat? Pokud se necítíš na vlastní autorství, kontaktuj naši komunitu. Ujasni si o materiály jakého druhu bys měl/a zájem a jaká forma by ti nejlépe vyhovovala. Rádi ti poradíme a pomůžeme podle našich možností.

 

Organizování propagačních akcí

Chtěl/a bys ve svém regionu zorganizovat přednášku, besedu, promítání, workshop nebo jinou podobnou akci věnující se tématům emancipačních aktivit, lidských práv, animal richts, antiautoritářství, environmentálním otázkám, antimilitarismu, antifašismu či jiným oblastem?

Rádi ti pomůžeme s přípravou a organizací. Pokusíme se zajistit materiály, případně oslovíme kolektivy či jednotlivce věnující se danému tématu. Záleží jenom na tobě, jaké téma by ti přišlo zajímavé.  

Distribuce jídla a ostatních věcí potřebným

Podstata našich idejí vycházejících z anarchopacifismu jako nosné myšlenky, je snažit se působit v co nejširších sociálních a společenských vrstvách. Názvy, loga a symboly mnohdy možnosti a šíři potencionálního rozsahu aktivismu značně zužují. vv-150x150 Navíc nejsou strategie a principy identicky jednotné. Vše se řídí podle uvážení toho určitého „kruhu“ či jednotlivce. Někde jsou potraviny čistě veganské, jinde freeganské (třeba i živočišného původu). V některých regionech dochází ke spolupráci s organizacemi, jež nám nejsou příliš „ideologicky“ blízké. Zvláště tam kde jsou aktivisté v regionu sami. VAP se pouze snaží napomáhat koordinací a případně materiálně či jinak. Vše vychází ze specifické podoby struktury naší „volné komunity“. Neznamená to, že bychom nespolupracovali a nepodporovali například FNB. Naopak. Někteří naši aktivisté/tky a spolupracovníci/e jsou zapojeni přímo v  těchto skupinách a řídí se pravidly té či oné skupiny. Je pro nás naprosto nepodstatné, pod jakým jménem je aktivita prováděna. Jde nám o aktivismus sám. Vnímáme to jako naplňování našich idejí a vizí.

Pokud máš chuť se zapojit, kontaktuj nás.

 

Materiály ke stažení:

(v současnosti dochází k přesouvání většiny našich materiálů na nová úložiště, proto jsou odkazy nekopletní- děkujeme za pochopení)

 

Tiskoviny:

Stahujte, tiskněte, lepte! Distribujte!

nakl-afed

 

 +++

+++

 

 

 

 

Brožůry (různé):

 

 

 

 

+++

Materiály VAP:

 

brož

 

Letáky :

v1vv

Co je VAP? (české i cizojazyčné mutace)

 +++

Bojuj za práva všech (malé)

Bojuj za práva všech (malé)

 

mit

Mít nebo žít..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Různé…

 

žadná vláda

kdo

AgitujI

kamery

Budovat  neznamená reformovat:

REFORMOVATII REFORMOVAT

Plakáty (PDF)

 

 

 

 

Kampaně:

(materiály k některým starším kampaním pouze na vyžádání)

“Vánoce – svátky konzumu”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Jsi člověk-NE hlídací pes”

sc

 

 

 

 

 

 

sc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volby:

 

sc

 

 

 Dny NATO

 

 

15.let ČR v NATO