Antiautoritářský kemp v Pirkanmaa proběhne od 1. do 5. srpna

Každý rok probíhá, zvláště v letních měsících, celá řada anarchistických kempů či setkání. Letošní rok jich pořádají různé kolektivy a jednolivci po celém světě několik desítek. Jedním z nich je i antiautoritářský kemp pořádaný ve finském Pirkanmaa.  Tábor organizuje Anarchistická federace – ALUSTA.

Program tábora se bude skládat z workshopů, diskusí, odpočinku a relaxace.  Témata diskusí se budou týkat různých způsobů anarchistického organizování, solidárních aktivit, regionálních i nadregionálních kampaní. Dále budou probíhat workshopy praktických dovedností a mnoho dalšího.

Příspěvek na účast na kempu činí 50e za celý tábor nebo 12e za den. Tyto prostředky budou použity na veganskou stravu, ubytování (možnost kempování) a další náklady.  (Pokud to nebude ve vašich finančních možnostech, obraťte se na pořadatelský kolektiv či naši komunitu).

Registraci (potvrzení účasti) lze provést na e-mailu  . I když pořadatelé chtějí uvést při registraci jméno, telefonní číslo a skupinu či projekt, v kterém jste aktivní, je možné použít jednorázovou adresu, či SIMkartu a částečnou anonymitu pomocí garance hodnověrnosti od některého anarchistického kolektivu.

Pro všechny ostatní, kteří nejsou v žádném kontaktu s některým anarchistickým či antiautoritářským kolektivem, který by mohl potvrdit jejich hodnověrnost, platí žádost pořadatelského kolektivu o email na uvedenou adresu, popisující oblasti zájmu a pár slov o sobě. Naši přátelé vás budou kontaktovat, případně se obrátí na kolektiv ve vašem regionu, aby vás oslovil.

 

Comments are closed.