21. a 22. září 2019 se v Marseille uskuteční anarchistický bookfair

Jsme stále tady. Vrháme se do nespoutaného dobrodružství anarchistické praxe, do cyklónu svobodných myšlenek a neregulované akce, ve hře bez cen, života bez zprostředkování.
Jsme stále tady. Bez ohledu na ideologie které propagují politické subjekty, bez zamlžených brýlí občanství, bez spoutaného života v údajném bezpečí, který změnil existenci na zvyk a poslušnost.

Jsme stále tady. Navzdory pokusům o zničení myšlenky skutečné  svobody. Navzdory realistům, moralistům a falešným kritikům moci, kteří usilují spíše o reformu nadvlády, než o její zničení.
Jsme stále tady. Vzhledem k tomu, že technologická ofenzíva prochází procesem obnovy a prohloubení nadvlády, usilujeme o to, abychom společně zničili útlak a vykořisťování.
Jsme stále tady. I když technologické závislosti přinášejí rostoucí ztráty citlivosti a představivosti. Přestože se nás virtuální vztahy pokoušejí zbavit lidskosti a schopností porozumět okolí.
Jsme stále tady. S láskou a hrdostí k anarchistické myšlence, v době, kdy integrace a represe pochodují ruku v ruce a čím dál  víc zatemňujíí obzor vzpoury.
Dva dny na setkání za účelem diskuzí a prohlubování anarchistických myšlenek a návrhů; sdílení našich knih a agitačních materiálů, svědectví o našem revolučním dědictví; hledání nových papírových jisker, připravených zapálit tuto přítomnou roztržku mezi zakořeněnou rezignací a příležitostnými výbuchy vzteku.
Dvoudenní anarchistický bookfair, bez komerčních nebo institucionálních kompromisů.
Dva dny věnované myšlenkám na svobodu, daleko od starých a nových pastevců, daleko od starých a nových stád. Protože možnosti jsou stále otevřené pro ty, kdo se snaží kombinovat myšlenky a praxi, mezi individuálním napětím a sociální transformací.
V Marseille  21. a 22. září 2019.
Další informace: foireanarchistemarseille.noblogs.org a foireanarchiste2019@riseup.net

Comments are closed.