VEM SI CO POTŘEBUJEŠ – DEJ CO MŮŽEŠ (Podpořte Freeshop naší komunity)

freesh-300x234
Po loňských “zásazích” represivních složek státní zvůle nám bylo zabaveno nemálé množství všemožných materiálů, tiskovin a ostatních věcí, které běžně distribujeme naším freeshopem. Přivítáme jakoukoliv pomoc k jeho co nejširšímu doplnění. Dopředu děkujeme všem kolektivům a jednolivcům za jakoukoliv pomoc.

V dohledné době můžete „narazit“na náš FREESHOP při otevírání nového DIY prostoru ETERNIA v Praze, koncertu Plzeňská noc 2016 a  dalších místech. O materiály si samozřejmě můžete i psát. Pokud bude v našich silách je zajistit rádi vám je doručíme. Stejně tak můžete i věci do našeho freeshopu posílat. Lze  použít např. pražský Infoshop Salé, kde lze jakékoliv materiály pro VAP nechat, nebo si je  naopak vyzvednout.

Volná komunita VAP

Continue reading

Projev Igora Š. při přebírání ceny Františka Kriegla kolektivem autonomního centra Klinika

13265882_515550665319806_4104986437495469046_n

Projev Igora Š. je velice podnětným, a i když některé formulace nemusí působit srozumitelně, je v mnohém přelomový. Zvlášťe proto, že zazněl právě při takovéto příležitosti. Jistě by ho mnoho lidí, a to nejen z naší komunity, velmi rádo podepsalo.

Continue reading

Zákon versus morálka (z archivu – texty určené k diskuzi)

Jeden ze starších textů 16/6 2012.

Morálka (z lat. moralitas, správné chování, od mos, moris, mrav) znamená celkovou představu správného jednání ve společnosti. Od pravidel zdvořilosti se liší tím, že se týká věcí závažných a podstatných, na druhé straně od práva se liší tím, že se nedá soudně vymáhat a na její porušení nejsou sankce (tresty).

Rozpor mezi podstatou lidské morálky a právem (představovaného státem) je stejně tak starý jako historie států samotných. Nechceme hledat odpovědi proč tomu tak je, nebo dokonce polemizovat o tom jestli státy vznikají na základě právním, psychologickém, etickém nebo jakémkoliv jiném. Zřejmě se jedná o kombinaci mnoha faktorů a není vlastně nijak podstatné jakých.  Zaměřme se tentokrát na trochu jiný problém.  Na ovlivňování morálních i etických principů společnosti, působením státní moci, prostřednictvím zákonů a ostatních právních norem. Možná někomu toto zamyšlení může přijít jako zbytečné tlachání o ničem. Vždyť morálka je silně individuální veličina a obecných průsečíků je pouze několik základních. Bohužel celý problém je daleko širší než se na první pohled může zdát. Nejde tu jenom o snahu establishmentu vytvořit takové prostředí kde je nezákonné považováno za nemorální. Jde tu i o otázky uvnitř antiautoritářského hnutí jako takového. Continue reading