Výzva ke Globálnímu Mayday 2017: Už je toho dost! (Disrupt2017!)

Zveřejňujeme část výzvy od našich sester a bratrů k pořádání Globálního MAY DAY. Záleží na každém z vás zda se bude chtít účastnit veřejných akcí, regionálních aktivit či zvolí jinou formu. Pokud alespoň v tento jeden den dokážeme udržet heslo globálního 1.máje :  RESIST!  PROTEST!  STRIKE! bude to další krok k lepšímu světu.

mayday2017_2.png

1.květen je dnem zvláštního významu pro anarchisty a dělnické hnutí jako celek. Historie Prvního máje je spojena s  bojem anarchistů v Chicagu v roce 1887 za osmihodinovou pracovní dobu. První máj je produktem „anarchie v akci“. I když byl následně  „ukraden“ reformistickými odbory a sociálními demokraty v Německu i jinde, pro anarchisty a syndikalisty zůstal  May Day dnem celosvětového boje a solidarity. Den vzpomínek na  minulé boje a den vyzývající k bojům novým.  K bojům za  lepší budoucnost, svobodnější a spravedlivější svět. Den připomínající fakt, že bezpráví proti komukoliv, je bezprávím na nás všech.


Článek v PDF  (anglicky) ke stažení, tisku a dalšímu šíření: Mayday2017_2

 

Global Mayday 2017 Mobi video:

Celý text v angličtině naleznete ZDE

(zdr.D)

Comments are closed.