POHLED ZPOZA MŘÍŽÍ (dopis od našeho vězněného bratra Martina I.)

CUWuVdeUkAATR6S

 

Při čtení Martinových slov a veršů je těžké se ubránit slzám, ale i sílícímu odhodlání v našich srdcích a myslích. Jsme s tebou. A ty s námi. Bratře.

Volná komunita VAP

 

Z celého srdce všem děkuji, podpora a solidarita, která kráčí přes hranice, mříže a zdi, doléhá k uším, k srdci plnému vzdoru, plnému touhy po svobodě všech živých bytostí. Zároveň v sobě cítím pocit hořkosti, s ní usínám v smradlavé a špinavé cele, šrám na duši se těžko zahojí.

Psychický nátlak je prostředek ideopolicie, prostředek, jak sebrat a zlomit lidskou duši a jak bezcitně ničit životy. Opravdová ukázka, k čemu slouží represivní složky. Je naivní si myslet, že tímto způsobem mne zlomí, či dokonce umlčí. Vzdávám to s vědomím, že nejsem sám v boji za spravedlnost, rovnost a svobodu pro všechny bez rozdílů. Když mé tělo je odloučeno od vašich těl, duch, myšlenky a sny vždy nás budou spojovat.

Ano, je mi smutno, rozhodně nebudu tajit city k vám, drazí bratři, sestry a přátelé, ty jsou z hloubi duše upřímné. Vím, že na koncertech, přednáškách, na ulicích jsou lidé, jež se nenechali zastrašit výhrůžkami železné ruky, i s díky tomu mám úsměv na tváři. Neboť jedinou věc v člověku nezmění – touhu po svobodě všech živých bytostí.

Nespočet mnoho životů bylo a je zničeno nebo zhaslo kvůli lžím, polopravdám a nepřiznáním chyb represivních složek. Bojovat za společný svobodný svět, za lepší svět, v němž každá živá bytost bez rozdílů bude svobodná. Snaží se vybudovat mezilidské vztahové bariéry, staví mezi nás mříže, zdi a ploty, snaží se o izolaci nás samotných. Jen si všimněte, že v jakémkoli prvopočátku komunity nebo prostoru založeném na dobrovolnosti, sebeorganizaci se zdola, snaží se ji hned rozbít železnou pěstí, neboť cítí sílu v lidské bytosti, v masách lidí uvědomujících si, že lepší svět je možný, jehož základy nejsou sobecké a pokrytecké, ale jsou založené na vzájemné podpoře, pomoci a přirozeném rozhodování. Ještě převeliké zkoušky nás čekají, ale ty společně zvládneme, neboť ve světe, který spolu sdílíme, NENÍ NIKDO SÁM!

Chtíč po moci, po frčkách, pochvalách a odměnách je silný a zrádný pro lidskou duši, obzvlášť v tak zrychlené době, která je dnes. Aniž by si to uvědomovali, jejich vlastní povahy se dostávají do střetu s přirozeností samotného lidství, neuvědomují si, že to, co nazývají “rozkazy“, ničí lidské bytosti, neboť ti, co hájí tu zaslíbenou nespravedlivost, nesvobodu, nerovnost, hájí i hladovění a odepírají důstojný život.

Zakořeněnost hloupých povah již zmiňovaných, ty svádí střet s přirozeností, hloubka lidské duše je nezměřitelná, ale přesto v ní, na konci, touží po stejném a lepším světě, ač jsme jiní, zároveň jsme si rovní, a to každá živá bytost bez rozdílů.

Závratně smyšlené informace, pomlouvačské mediální kampaně, zamlživání skutečných faktů, lži a polopravdy. To jsou konstrukce vykonstruovaných případů, ať už v minulosti nebo v přítomnosti. Možná je zde (ne) svoboda, nebo snad cukr a bič? Sice nikdo nebývá zavřený za potulky, příživnictví, každopádně je z určitého hlediska viditelná změna od roku 89. Ale skutečná svoboda je dál pošlapávána a s ní lidská důstojnost a život. Přičemž ti, co hájí falešnost, skrývají se za závoj demagogie. Sami nejsou svobodní, povahy: sobeckost, pokrytectví a chtivost – jsou neviditelnými věznitely dobré lidksé stánky.

„Nezávislá“ média – zcela bezdůvodné strašení široké veřejnosti. Jedna z metod, jak v prvopočátku odsoudit samotnou veřejností. Bezohledně a zcela nelidsky se vůbec neohlížejí na rodiny zadržených. Mohu pouze konstatovat o neschopnosti a lenosti zajistit si skutečná fakta. Nebo demagogiské zprávy upevňují dojem o (ne)správnosti zásahu, mimo jiné slouží k diskreditování.

V tomhle případě je na místě uvést, kde ve vší podstatě potřebuje strašit nebo zastrašovat, naklonit si a dát oprávněně najevo v potřebnosti špinavých taktik. Nabourávání soukromí, větší sledování a nasazování špiclů a provokatérských policajtů.

Dnes těžko budeme hledat v těchto „nezávislých“ médiích jakoukoliv zmínku o chybném informování, právě tyhle chyby, které si neuvědomují a ani nechtějí přiznat samotné represivní složky, případně vyšetřující.

Pokud si ve fázi trestního stíhání uvědomí zcela důvodný neúspěch, použijí všechny možnosti, jen aby nemusely přiznat omyl. V tomhle případě to tak skutečně vypadá. Celé vyšetřování dospělo do stádia „odsoudit aspoň za něco“. Vskutku impozntní taktika. Pokud nevyjde teroristický útok ve stádiu přípravy s dvěma policejními provokatéry, přidáme další obvinění (také ve stádiu přípravy se dvěma policejními provokatéry).

Zůstávám nezlomený, zůstávám silný, rozhodně mne neumlčí.

Váš kamarád, bratr, soudruh Martin

Myslím na vás všechny!

 

(zdrojANTIFENIX)

Comments are closed.