Anarchističtí vězni z věznice Terni, v tzv. Itálii vyhlásili protestní čtrnáctidenní hladovku.

Pandemie koronaviru přináší značné zesílení sociální izolace. Ti, na něž vše dopadá v nejtěžší podobě jsou vězněné a zadržované sestry a bratři po celém světě. Represivní a mocenské složky mnohdy zneužívají nestálé situace k ještě většímu tlaku a perzekuci. Naše podpora a solidarita by právě v tuto dobu měla být o to intenzivnější.

 

Z VĚZENÍ TERNI: PROTEST V SOLIDARITĚ S ANARCHISTY BEPPE, DAVIDE A VŠEMI DALŠÍMI.

Od 19.října do 1.listopadu vstoupíme do protestní hladovky. Je to naše bezprostřední reakce na několikanásobné útoky státu na praktiky solidarity!

Ti, jež vyjadřují svou solidaritu s vězni, jsou perzekuováni a kriminalizováni. Ti, kteří ve vězení reagují na provokace ze strany dozorců a těch, kteří se dožadují solidarity za podnikané zápasy a jsou napadáni jak fyzicky, tak psychicky. Ti, kdož se v posledních měsících zúčastnili nepokojů a protestů ve věznicích a mimo ně a odvetou jim bylo bití, disciplinární sankce a soudní procesy.

Během „koronavirové krize“ nás stát ještě více pohřbil v rakvích z betonu a železa. Zachází s námi jako s krysami na potápějící se lodi a zcela nás izoloval od světa. Odřízl pár zbývajících mostů, které nás spojovali s vnějším světem. Životní podmínky v italských věznicích v kombinaci s tím, co se dělo ( a děje), učinily situaci pro mnohé nesnesitelnou. Bez vzpoury vězňů bychom dnes byli pravděpodobně všichni zcela izolováni, bez možnosti kontaktu s našimi blízkými a mnohdy dokonce i s našimi právníky.

Jako anarchisté chápeme záměry státu a kapitalistické společnosti: konzumní životní styl jako hlavní příčinu této pandemie, která zhoršila sociální izolaci, rasismus, patriarchát, a to jak uvnitř věznic, tak mimo. Stejně jako nespoutané vykořisťování, plundrování přírody a devastace veškerého života, které nadále ohrožuje možnosti samotné existence celé planety.

Ze všech těchto důvodů obnovujeme naši solidaritu s těmi, kdo se bouří a bojují. Ať už ve vězení nebo po kdekoliv na světě. Se všemi anarchistickými jednotlivci, kteří byli a jsou vyšetřováni, zadržováni, dotčeni omezujícími opatřeními svobody a těmi, kteří jsou na útěku. A to zejména nyní, když musíme čelit mnoha procesům s terorismem, které jsou výsledkem anarchistického boje.

Ze všech těchto důvodů my anarchisté z oddělení AS2 v Terni sdělujeme, že na dva týdny zahájíme hladovku. Od 19.října do 1.listopadu vyjádříme naši podporu a solidaritu s anarchisty jako je Beppe (uvězněn v ochranné vazbě vězení), Pavia (požadující přeložení), Davide Delogu, uvězněného ve vězení Caltagirone, pro jeho postoj nepřátelský k domestikace ve věznici. Požadující, aby byla zrušena jeho samovazba, a došlo odvolání režimu zadržování, kterému je dlouhodobě vystaven.

PRO OBRANU A ŠÍŘENÍ PRAKTIK SOLIDARITY

PRO ANARCHII!

Terni Prison, SEKCE AS2, září 2020

Comments are closed.