Tři fáze proletářského boje – Marlen Insarov (reedice od nakladatelství SUBVERZE)

Nakladatelství SUBVERZE připravilo reedici textu Tři fáze proletářského boje od Marlen Insarova, který se před více než deseti lety objevil na blogu jaime.cz. Jedná se text, který přináší několik zajímavých postřehů ve vztahu „evoluce“ kapitalismu a proletářského boje.

Mnoho z nás se asi nebude ztotožňovat se všemi závěry a postoji autora. Možná je to způsobeno dobou v niž text vznikl, možná poněkud zjednodušujícím úhlem pohledu, svázaným dogmatismem třídního boje. Přesto lze v textu nalézt mnoho zajímavých postřehů, co stojí za zamyšlení.

Comments are closed.