EXTREMISMUS Souhrnná situační zpráva 2.čtvrtletí 2018 (MV) – veřejná verze (pod novým názvem – Projevy extremismu a předsudečné nenávisti – Souhrnná situační zpráva 2. čtvrtletí roku 2018)

Ministrerstvo vnitra  pod “novým vedením” drobně pozměnilo název pravidelných čtvrtletních situačních zpráv. Přístup složek policie i ostatních “bezpečnostních” a represivních složek, ale zůstává naprosto stejný.

Jako obvykle zveřejňujeme její vybrané nejpodstatnější části. V případě zájmu si můžete stáhnout i celou zprávu. Je uložena na zabezpečeném serveru.

Přesto PŘI STAHOVÁNÍ DBEJTE NA PRAVIDLA BEZPEČNÉ

PRÁCE NA INTERNETU!!!

 

 

Celá zpráva ke stažení v PDF ZDE .
1. Informace k vývoji extremistické scény ve 2. čtvrtletí roku
2018
1.1. Shrnutí
Z hlediska nenávistných projevů je možné za sledované období označit za nejprogresivnější
a nejaktivnější prvek na české scéně tzv. kvazi-mediální projekty. Ty se snažily vnášet mezi
tradiční pravicové extremisty a xenofobní populisty stále nové nenávistné podněty a motivovat je
k protidemokratickým aktivitám. Tradiční extremistické strany již z velké části vyčerpaly svůj
potenciál, neonacistické hnutí fungovalo jen marginálně a neveřejně. Anarchisté nedokázali
vystoupit z dlouhodobého útlumu a nepodařilo se jim nalézt nová mobilizační témata. Radikální
komunisté a paramilitární domobranecká uskupení se prakticky veřejně neprojevovali. Nebyl
zaznamenán ani žádný incident související s náboženským extremismem.
1.2. Tradiční pravicoví extremisté
Tradiční pravicově extremistické strany ztratily dřívější bezpečnostní relevanci. Staly se
z nich průměrné nenávist šířící subjekty, které se omezily na komentování aktuálního dění
v internetovém prostoru, případně se neúspěšně pokoušely upoutat pozornost pořádáním
kontroverzních aktivit.
Předseda Národní demokracie (dále jen „ND“) Adam Bartoš se v dubnu zúčastnil IV.
Mezinárodního ekonomického fóra na Jaltě. Tato akce měla mj. legitimizovat ruskou anexi Krymu a
její účastníci kritizovali protiruské sankce. Jeho přítomnost v tomto černomořském městě našla
pozitivní odezvu v rámci výstupů tzv. kvazi-mediálních projektů. Bartoš dále podpořil konání
„Mezinárodního kongresu mírumilovných sil“ pod záštitou ruského nacionalistického politika
Vladimira Žirinovského. Ve svém knižním vydavatelství vydal novou knihu šéfredaktorovi
dezinformace šířícího webu Aeronet, který publikuje pod pseudonymem Vedoucí kolotoče.
Delegace Dělnické strany sociální spravedlnosti (dále jen „DSSS“) se v květnu zúčastnila
dvou zahraničních mezinárodních akcí, tzv. „Europakongressu“ v německé Riese, pořádaného
mládežnickou organizací neonacistické Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) a
kongresu politické strany Alliance for Peace and Freedom (Aliance za mír a svobodu, dále jen
„APF“).
Před podzimními komunálními volbami se Tomáš Vandas rozhodl kandidovat v Ústí nad
Labem. Adam Bartoš se pokusil oslovit „zklamané členy“ hnutí Svoboda a přímá demokracie –
Tomio Okamura. V Plzni našly obě strany, DSSS a ND, společnou řeč a rozhodly se pro společnou
kandidátku. V západočeské metropoli se pravicoví extremisté nadále pokoušeli rozehrát
proticizineckou kartu. Společně s dalšími subjekty zde DSSS a ND netradičně uspořádaly
prvomájové shromáždění s účastí 200 osob.
Starším zapáleným neonacistickým veteránům se podařilo uspořádat několik White power
music koncertů. Národní obroda, uskupení kolem Pavla Matějného, uspořádalo v dubnu sjezd a
stalo se oficiálně politickým hnutím.
V případu napadení muže tmavé barvy pleti příznivci Sigmy Olomouc v pražské tramvaji
v listopadu 2017 předali policisté státnímu zastupitelství návrh na podání obžaloby pro ublížení na
zdraví, výtržnictví a hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob.
1.3. Další projevy nenávisti a nesnášenlivosti
Terčem nenávistných projevů neextremistických subjektů se stávali tradičně muslimové a
imigranti. Ventilovány byly téměř výhradně na internetu. Spouštěčem zpravidla byly incidenty
v západních zemích, případně vymyšlené či zkreslené zprávy, které se šířily virtuálním prostorem.
Určitého oživení se dočkaly i projevy protiromské, např. v souvislosti s odkupem vepřína
v Letech.
Řada protimuslimských skupin, které vzešly z prostředí internetu, se rozpadla. Jejich
personální substrát byl značně nesourodý a po čase se začaly objevovat osobní animozity. Část
nespokojených členů těchto skupin se přeorientovala na nová témata. V prostředí těchto komunit se
začalo hovořit o úpadku západní civilizace, byly kritizovány národní vlády či nadnárodní instituce,
zejména NATO a Evropská unie. Velice často byly zmiňovány různé konspirační teorie, byla
odtajňována různá spiknutí, která měla „oficiální média“ záměrně zamlčovat. Řada těchto, mnohdy
značně sofistikovaných, konstruktů, byla do prostředí internetu vypouštěna kvazi-mediálními
projekty. Někteří z aktivistů, kteří se začali politicky profilovat v době migrační krize, se zhlédli
v myšlence panslovanství.
Policie prověřovala výroky v kauze fotky teplických prvňáků. V dubnu byl v této souvislosti
obviněn muž z Frýdku-Místku. Ve stejném měsíci byl předán návrh na podání obžaloby pro
podezření ze spáchání dvou trestných činů v případu muže, který schvaloval zastřelení Roma
v Chomutově. V květnu Magistrát hlavního města Prahy zastavil přestupkové řízení proti muslimce,
která bránila ve fotografování jí doprovázených dětí údajně xenofobně se projevující kolemjdoucí.
Okresním státním zastupitelstvím v Českých Budějovicích bylo zastaveno trestní stíhání Martina
Konvičky, který byl podezřelý z publikování nenávistných výroků na internetu. Důvodem zastavení
však nebyl závěr, že by výroky nebyl spáchán trestný čin, ale fakt, že se neprokázalo, že autorem
nenávistných výroků je právě Konvička. Policie obvinila mladíka, který umístil do prostor bývalého
tábora v Letech vepřovou hlavu jakožto „výraz nesouhlasu“ s odkupem tamního vepřína. Obvodní
soud pro Prahu 1 podmínečně zastavil trestní stíhání bývalého náměstka ministra průmyslu a
obchodu Karla Novotného za výrok „Romové jsou otravní a k ničemu“. Advokátka Klára Samková
dostala pokutu ve výši 25.000,- Kč od České advokátní komory za prokletí tureckého velvyslance (v
červnu 2016 se tento diplomat ohradil proti výroku Samkové přirovnávajícím islám k totalitním
režimům). Advokátka se proti kárnému rozhodnutí odvolala. V červnu začali policisté prověřovat
případ protiromských nápisů v památníku v Letech.
1.4. Paramilitární a domobranecké skupiny
Domobrany působící na území České republiky zmírnily v některých případech svou
rétoriku. Některé regionální pobočky se dokonce pokoušely navázat spolupráci s místními státními
institucemi, přičemž účelově upozaďovaly své reálné ideologické zázemí. Některé domobranecké
skupiny začaly propagovat koncept branných dnů či branné výchovy. S ohledem na to, že některé
domobranecké skupiny jsou z podstaty xenofobní, rasistické a naprosto odmítají zahraničněpolitické
směřování státu, lze případnou realizaci takových branných projektů hodnotit jako
významné bezpečnostní riziko.
Vrchní soud v Olomouci potvrdil v dubnu rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě a nařídil
likvidaci tzv. Zastupitelského centra DNR, kvazi-konzulátu samozvané Doněcké lidové republiky na
východě Ukrajiny, vedeného čelní představitelkou Národní domobrany Nelou Liskovou.
Členové některých domobraneckých skupin vítali motorkáře z ruského klubu Noční vlci při
už tradiční jízdě z Moskvy do Berlína, nazvané Cesty vítězství.
V dubnu se setkali zástupci české Zemské domobrany s velením uskupení Slovenskí branci.
1.5. Anarchistické hnutí
Anarchistické kolektivy se věnovaly řadě aktivit namířených dovnitř hnutí, které nedokázaly
oslovit širší veřejnost. Sem lze zařadit solidární akce s vězněnými či stíhanými kolegy v tuzemsku či
zahraničí, semináře o ochraně před bezpečnostními složkami či Anarchistický festival knihy.
Novým tématem se stala podpora francouzským kolegům v rámci jejich protestů
v Montpellier či při militantní blokádě výstavby letiště Notre-Dame-des-Landes u města Nantes.
Tradičních prvomájových oslav se v Praze zúčastnilo jen několik desítek aktivistů, kteří se
setkali na Střeleckém ostrově a v místě bývalého squatu Milada. Několik aktivistů se shromáždilo
v Plzni, aby protestovalo proti akci pořádané DSSS, ND a dalšími subjekty.
Antifašistická akce přestala působit v ulicích a omezila se na monitorovací články na
internetu. Anarchistická federace uspořádala v dubnu sjezd.
Část anarchistů se věnovala ekologickým tématům, u kterých spatřovala mj. i možnost
participovat na přímých akcích. Také proto někteří z nich propagovali a zúčastnili se tzv.
Klimakempu v severních Čechách. V rámci této červnové akce, která jinak upozorňuje na legitimní
problematiku, došlo ke vniknutí několika osob do dolu Bílina, kde se následně připoutaly k rypadlu.
Dále bylo policií zajištěno dalších téměř 300 osob pro podezření z přestupkového jednání.
Městský soud v Praze zamítl v červnu odvolání Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových v rámci žaloby proti aktivistům Autonomního sociálního centra Klinika a rozhodl, že
jeho dočasní obyvatelé nemusí platit za neoprávněné užívání této nemovitosti. Aktivisté v objektu na
pražském Žižkově stále pobývají navzdory ukončení smlouvy o výpůjčce.
…..

Comments are closed.