Týden solidarity s anarchistickými vězni ukázal sílu neformální organizovanosti

30. srpna skončil Týden solidarity s anarchistickými vězni. Z celého světa přicházejí informace o různých akcích a aktivitách na podporu našich vězněných bratrů, sester, soudruhů a soudružek. Někdy sice docházelo k trochu mylnému zaměňování s další smysluplnou kampaní napojenou na Vězeňskou stávka v tzv. USA, která začala o několik dnů dříve. Přesto lze považovat letošní Týden solidarity s anarchistickými vězni za největší v jeho šestileté historii.

 

Ze všech solidárních aktivit je patrný posun vnímání problematiky represe zhmotněný v samotné existenci justice a věznic, jako nástrojů moci. To, co jsme mohli sledovat jen v regionech se silnou tradicí solidarity s vězni a vězenkyněmi, se stává nadregionálním standardem. Jasné vymezení se proti věznicím se neomezuje pouze na anarchistické vězně, ale na věznice jako celek. A to je bezesporu dobře.

Dalším povzbudivím postřehem je, že kampaně jako byl Týden solidarity s anarchistickými vězni dokážou přes svoji “neformální organizovanost” a poměrně malou propagaci, vyvolat značnou odezvu. Ani samotní iniciátoři kampaně mnohdy nemají informace o jednotlivých aktivitách v regionech. To je podle dlouhodobé strategie, ke které se kloní kolektivy a jednotlivci naší komunity, ideově správné a v konečné formě i nejefektivnější.

 

 

I v česky a slovensky mluvícím regionu se ke kampani připojilo otevřeně hned několik kolektivů a jednotlivců. Kolektiv ABC uspořádal mimo jiné dvě zajímavé akce. Večer psaní dopisů anarchistickým vězňům a vězenkyním a Benefiční tetovačku na podporu anarchistů a anarchistek vězněných v Rusku. Kolektiv Ostravské anarchistické federace organizoval několik výlepů a rozdávání informačních letáků. Mimo to uspořádal i solidární punkový koncert. AFED zveřejnila na svém webu v rámci Týdne solidarity s anarchistickými vězni  seznam vězněných anarchistů a plakát ke stažení.

Naše komunita se tentokrát nechala inspirovat od našich spřátelených kolektivů. Do dvou věznic dopravila jejím nedobrovolným obyvatelkám a obyvatelům, něco málo z “oficiálního” anarchistického čtiva. V rámci srpnového”Víkendového setkání“,  uspořádala debatu o rozdílech mezi vězeními v jednotlivých národních regionech a ostatních nástrojích militantní demokracie. Distribuce a výlepy, i když v omezené podobě,  jsou již tradiční aktivitou.

Jeden z kolektivů uspořádal před jednou z věznic “malý ohňostroj”. “Nepovažovali jsme za důležité, zda v dané věznici jsou proti své vůli drženi anarchističtí vězni, nebo ne”: uvedli do mejlu. Tento malý výčet je jen částí, určenou ke zveřejnění.

Děkujeme všem, kteří nezůstali lhostejní.

Děkujeme všem za další krok ke společnosti bez věznic a států.

K ANARCHII !

 

 

 

Další text popisující solidární aktivity k Týdnu solidarity s anarchistickými vězni naleznete například na webu Kronika odporu a dalších.

Comments are closed.