COMMUNIQUÉ OD MARTINA IGNAČÁKA: VYHLÁŠENÍ HLADOVKY 9.6.2016

solidarity_11
Martin narozdíl od nás, nevěděl jak přesně soud dopadl. Oficiální rozhodnutí do dnes neobdržel, ale advokátem i jeho rodinou, která ho včera navštívila, byl seznámen s výsledkem rozhodnutí o rozhodnutí soudu, který rozhodl, že Martin nadále zůstává zavřený ve vazbě. Martin tedy dnes oficiálně začíná protestní hladovku. Zde je jeho prohlášení.

Vyhlášení hladovky

Protestní hladovka je mou svobodnou reakcí na okolnosti, které se týkají postupu policie v kauze Fénix.

Situace je pro mě již nesnesitelná kvůli pomluvě, skrze kterou R. Šlachta demagogicky lhal Vrchnímu soudu. Považuji za nezákonné, že je moje rodina sledována, je jim zasahováno do soukromého života, jsou hodnoceny jejich názory a pocity týkající se kauzy Fénix. Je tím nepřímo vyjádřeno, že jakákoliv kritika je impulzem pro sledování kritizujících osob a zaznamenávání detailů o jejich soukromí.

Za protiprávní považuji také jednání, kdy je porušováno soukromí mých přátel a jejich rodin tím, že policie volá do jejich zaměstnání nebo pronajímatelům bytu, kde žijí, a snaží se je tímto nátlakem zastrašit.

To vše je završeno tím, že Vazební věznice Praha-Pankrác vědomě porušuje morální a lidská práva, pokud jde o stravu, kdy mi doposud předkládala pouze jídlo zcela nevýživné a neplnohodnotné, není mi podávána veganská strava. Strava je mi sice v plné míře zajišťována zvenčí, ale je to pro mou rodinu i přátele velice náročné.

Další věcí je, že moje vazba má charakter vazby nátlakové – nejen co se týče odpírání veganské stravy, ale také neustálých „bezpečnostních“ opatření, kvůli nimž probíhají návštěvy obhájce přes plexisklo nebo mříže, dokonce i v den prostudování spisového materiálu. Přitom se měsíc předtím nahlížení do spisů obešlo bez podobných opatření.

Tímto protestem chci vyjádřit své znepokojení a poukázat na to, jak policie nečestně zachází do krajností a vědomě jedná nezákonně. Podává falešné účelové a nepravdivé informace, aby mě udržela ve vazbě na základě pouhých domněnek a výmyslů, jak ze strany policejních agentů, tak vyšetřovatelů.

Chci velice zdůraznit, že protestní hladovka není vyústěním hlavního líčení. Chci a budu se hájit v rámci hlavního líčení a účastnit se ho, jak jsem řekl už u Městského soudu v Praze.

Hladovku neukončím, dokud bude tento nesnesitelný stav přetrvávat a dokud nedojde k okamžité nápravě v těchto ohledech:

    • Okamžité stažení lživého záznamu o mé sestře podaného R. Šlachtou.
    • Okamžité zastavení všeho nezákonného a protiprávního sledování, šikanování a zastrašování mé rodiny, mých přátel a jejich rodin.
    • Okamžitá náprava stravy ve Vazební věznici Praha-Pankrác.
    • Opětovné a nezávislé přezkoumání mého propuštění z vazby za následných přijetí slibů a návrhů z mé strany a za nahrazení vazby jinými opatřeními.

 

martin prac

 

 

Dopis od Martina…

Drazí přátelé, bratři a sestry,
opět se podařilo udržet mne nečestným způsobem za mřížemi. Dosáhli toho opět snůškou lží, výmyslů a pomluv – ty jediné mě drží ve vazbě. Srabáckým a ubohým zpsobem pomluvili mou rodinu, což považuji za nejsprostší způsob jednání, brát si jako rukojmí ty nejbližší.
Ať už přímo či nepřímo, je naznačováno represivními složkami, že jakýkoliv projev kritiky k frašce s krycím názvem Fénix stejně jako podpora obviněných a vězněných je záminkou pro sledování, šikanování a zastrašování. Tyhle evidentní zásahy do soukromých životů mých blízkých, přátel a jejich rodin je znepokojující a nanejvýš alarmující pro celou společnost a ohrožuje svobodu i vše, co k ní patří. Takový postup je nezákonný a protiprávní, to vše se děje s vědomím institucí, které mají těmto zásahům do soukromí zamezovat. Nemohu již nadále přihlížet praktikám, které vykazují charakter totalitní ideologie.
Morální a lidská práva jsou také vědomě porušována Vazební věznicí Pankrác, především co se týče stravy. Přibližně šest měsíců jsem neměl teplé jídlo, doposud nebyla zjednána náprava, ať už jde o poskytování veganské stravy nebo obecně o výživovou hodnotu jídla, které je z dlouhodobého hlediska nesnesitelné.
Ve všech případech jsem volil smířlivější postupy založené na dialogu, ale nedostatky, na které jsme upozorňovali, ať už ohledně stravy nebo přístupu policie v našem případu, nebyly za celou dobu napraveny. Situace se naopak zhoršila. Takový psychický tlak je nesnesitelný za všech okolností, neustále dochází k porušování lidských práv, svobodný projev kritického postoje ke kauze Fénix je odměněn šikanou.
Pokud si někdo takhle představuje svobodu, sám sebe tím okrádá o svobodu. Zvolil jsem jasný a rozhodný přístup, moje trpělivost je u konce a džbán hořkosti přetekl. Svobodně zvolená protestní hladovka je pouze důsledkem přístupu policie a vězeňského stravovacího systému.
Pokud bude i nadále pokračovat nesnesitelný tlak na mě, mou rodinu, mé blízké i přátele, hladovku neukončím. Protest v žádném případě není vyústěním hlavního líčení, je mířen na ty, kteří vědomě porušují zákony, i když je dobře znají, ale ty, co se týkají omezování svobody, používají ve velké míře. V žádném případě nežijeme ve spravedlnosti. O to více je mi zle, když někteří lidé veřejně hovoří o spravedlnosti a za závojem klamu se chovají přesně naopak nebo mlčky přihlížejí metodám obdobným těm z dob totality.
Křik z demonstrací dolehl vždy, nejen k uším mým. Dolehne k srdci a naplní ho touhou po svobodě, odvahou a silou k boji a odporu proti tomuto nespravedlivému stavu. Dopisy a pohlednice mi dodávají mnoho nepopsatelné energie, kterou využiji pro nadcházející dny. I když nebudu schopen odepisovat, věřte, že každé slovo posílí. Nesmíme se nechat zastavit ve společném úsilí a snaze o znovunalezení sociální a lidské spravedlnosti. Pevně věřím, že budete chápat mé rozhodnutí, veškerá rizika beru na sebe, ale vy, kamarádi a kamarádky, mi pomáháte ta rizika nést, spolu se mnou a s mou rodinou.

S bratrským pozdravem a objetím plným síly a odvahy
váš kamarád Martin

Vnucujete nám falešnou morálku
kterou pohrdáme už od nepaměti
již žádné sliby svrchovanosti
které se nikdy nesplní.

Sobectvím oplýváte jak nesčetným majetkem
který vám nepatří a domy
pro zisk necháváte chátrat
pryč s chátrou, která lidského
života si necení.

Stavíme se tváří v tvář zrůdnosti
která lidské bytosti odlučuje
jen vašim přičiněním
je svět v křeči.

Odmítáme tisíc tváří spravedlnosti
ani se s ní nechceme ztotožnit
neb chráníte nespravedlivý svět
a trestáte rozkvět lidské bytosti.

Trestáte nás, že život stavíme na první místo
Vy upřednostňujete bohatství a krádež majetku
My spojujeme lidské bytosti v
individuální svobodu, společnou.

Vy rozdělujete a své chyby spatřujete
v obyčejných lidech, živíte se pokrytectvím
a mnoho lidí nemá co jíst, umírají hlady
vy se smějete.

Vždy až do konce budeme vám oponovat
nebudeme se hrbit před vámi a tváří
v tvář vytrváme až…!
Jsme anarchisté!
Jsme lidské bytosti, žádný zdroj ani
majetek pro váš falešný svět!

 

(zdr.antf)

Comments are closed.