Black December: SABOTOVÁN OBCHOD S EXOTICKÝMI ZVÍŘATY

Převzato z Země především:

Kromě osvěty a informování, (…) zbav se zákonů kapitálového systému, (…) sprejování a sabotování společností (…) nemyslíme jen na zvířata, ale na celý ekosystém, který se každým dnem zhoršuje. Pokud máme ničit majetek těch, kdo podporují vykořisťování zvířat, pak nebudeme váhat a použijeme všechny své zbraně, včetně spálení toho zlého místa.
(‘Osvobození zvířat,’ píseň našeho compañero Sebastiána ‘Angry’ Oversluij).

Continue reading

Ekonomická sabotáž na norčí farmě

Převzato z Země především:

alf1

zasláno anonymně:

“Na podzim 2015 jsme se vrátili na Millbank Fur Farm na 5675 Jones Baseline Road v Guelph/Eramosa v Ontariu. Původně jsme plánovali z pekla tohoto velkochovu vypustit další zvířata, ale přišli jsme pozdě – už zde nebyli žádní norci k osvobození. Rozhodli jsme se místo toho spáchat nenásilnou ekonomickou sabotáž – v naději, že to donutí farmáře farmu zavřít a přesunout se na nějaké ziskovější aktivity. Všimli jsme si, že v několika halách nebyly klece, což může a nemusí naznačovat uzavření této farmy. Dokud nebudou tyto farmy v Ontariu zakázány, budou lidé jako my dál klást odpor.

Tento norčí provoz budeme dál sledovat a pokud bude pokračovat, znovu zasáhneme.

The Real Humane Society

Animal Liberation Front”

Komuniké SRB: Čtvrtý žhářský útok na Řízkárnu

Prohlášení nám bylo doručeno mailem a zveřejňujeme ho bez jakýchkoliv úprav. Není vyjádřením názorů a postojů naší komunity.  Žádná z buněk SRB není součástí „Volné komunity VAP“. Nejsme ani schopni potvrdit informace o provedené přímé akci či garantovat hodnověrnost této konkrétní buňky SRB.Přesto považujeme za smysluplné  i toto komuniké zveřejnit.

SRB_Síť_revolučních_buněk

Síť revolučních buněk /SRB/ provedla další žhářský útok u restaurace Řízkárna v Praze. Za svítání v pátek 26. června 2015 u Řízkárny vzplanulo další auto. Odpovědnost za tuto sabotáž přebírá buňka N95. Auto a další vybavení restaurace si V. Krulec pořídil díky nezaplacené práci svých zaměstnanců. Sabotáž je způsob jak auta vyřadit z provozu aby už nemohla sloužit k dalšímu vykořisťování a okrádání pracujících.

Sabotáž je prostředek obrany i útoku. Je jednou z metod, ke které přistupují rozhněvaní proletáři v boji proti kapitalistickému svinstvu.

buňka N95 – Síť revolučních buněk /SRB/
26. 6. 2015

https://revolucnibunky.noblogs.org/