Osvobozeno přes tisíc koroptví

Převzato z Země především:

alf2

“V noci 25. září vstoupili tři přátelé na malou koroptví farmu. Nebylo to poprvé, během posledních týdnů jsme ji navštívili několikrát v různých denních dobách. Už jsme věděli, jak se tam dostat, kde nechat auto, v kterých domech jsou sousedi apod.
Během cesty jsme si rozdělili role. Jeden bude hlídat jedinou cestu k farmě, dva kilometry od farmy, pro případ, že by se někdo objevil, a zbylí dva půjdou na farmu.

Continue reading