Zákon versus morálka (z archivu – texty určené k diskuzi)

Jeden ze starších textů 16/6 2012.

Morálka (z lat. moralitas, správné chování, od mos, moris, mrav) znamená celkovou představu správného jednání ve společnosti. Od pravidel zdvořilosti se liší tím, že se týká věcí závažných a podstatných, na druhé straně od práva se liší tím, že se nedá soudně vymáhat a na její porušení nejsou sankce (tresty).

Rozpor mezi podstatou lidské morálky a právem (představovaného státem) je stejně tak starý jako historie států samotných. Nechceme hledat odpovědi proč tomu tak je, nebo dokonce polemizovat o tom jestli státy vznikají na základě právním, psychologickém, etickém nebo jakémkoliv jiném. Zřejmě se jedná o kombinaci mnoha faktorů a není vlastně nijak podstatné jakých.  Zaměřme se tentokrát na trochu jiný problém.  Na ovlivňování morálních i etických principů společnosti, působením státní moci, prostřednictvím zákonů a ostatních právních norem. Možná někomu toto zamyšlení může přijít jako zbytečné tlachání o ničem. Vždyť morálka je silně individuální veličina a obecných průsečíků je pouze několik základních. Bohužel celý problém je daleko širší než se na první pohled může zdát. Nejde tu jenom o snahu establishmentu vytvořit takové prostředí kde je nezákonné považováno za nemorální. Jde tu i o otázky uvnitř antiautoritářského hnutí jako takového. Continue reading

Vznikl nový archiv s materiály Lukáše Borla

Přišlo nám emailem:

lukasborl

Smyslem nového archivu je shromažďovat texty, videa a jiné materiály od Lukáše Borla nebo s ním související. Ne proto aby byl zbožňován či vychvalován jako bezchybný a neomylný nositel pravdy. Takový skutečně není. Archiv vznikl spíše proto ať jeho tvorba, myšlenky a činy mohou být studovány nebo se stát inspirací pro tvorbu, myšlenky a činy ostatních.

Continue reading

AFED: Poučení vyšetřovaným aneb Režimy se mění, praktiky nikoli

Převzato z antifenix.noblogs.org:

Od přátel z AFED jsme přebrali následující text:

Poučení vyšetřovaným aneb Režimy se mění, praktiky nikoli

Stíhání opozice, jejíž snahou je změna poměrů, nikoli jen souboj o pozice v rámci toho kterého systému, je takřka běžnou součástí většiny režimů. V jejich rámci, i v rámci jednotlivých států se mohou lišit různou mírou intenzity a následků, ale princip zůstává de facto stejný. Tváří v tvář operaci Fénix, vykonstruovanému obvinění několika aktivistů a aktivistek, výslechům desítek lidí a zabavování jejich osobních věcí, jsme se ohlédli o tři desítky let zpět, abychom zjistili, jak se s podobnými zásahy vyrovnávala tehdejší opozice.

Continue reading