Výzva k akcím namířeným proti Summitu EU – Čína v Lipsku (aktualizováno)

AKTUALIZACE!!! Termín byl vzhledem k pandemii koronaviru posunut. Sledujte aktuálníninformace.

Naše komunita se připojuje k nadregionální výzvě k akcím namířeným proti Summitu EU – Čína. Měl by proběhnout od  13.září v Lipsku. Připomínáme všem, kteří se nemohou, nebo se nechtějí účastnit akcí v samotném  místě konání summitu, že svůj postoj můžou vyjádřit kdekoliv a způsobem odpovídajícím jejich vlastním ideovým strategiím.

V září se v Lipsku setkají hlavy vlád všech evropských zemí s čínskou vládou. Nebude to summit jen o posílení obchodních vztahů. Bude to spíše o budování nového globálního partnerství, aby EU nepřišla o svoji roli velmoci. Zhoršení vztahů EU s USA za Donalda Trumpa vedeEU k tomu, že je nutné najít jiného partnera, který by koordinoval utváření vlastních globálních zájmů. Tématy summitu jsou tedy nejen hospodářské vztahy, ale také zahraniční a bezpečnostní politika a – není překvapením – digitalizace a digitální spolupráce, jakož i ochrana klimatu a lidská práva. Summit je založen na strategických pozičních dokumentech, které již byly projednány ve strategické agendě spolupráce mezi EU a Čínou od roku 2013. Od té doby jsou podobná výroční zasedání stále konkrétnější. Letos se poprvé sejdou nejen zástupci Číny a EU, ale také všechny hlavy států a vlád.

Chtít uspořádat summit v Lipsku se rovná gestu dominance německé vlády, která po summitu G20 v Hamburku chce ukázat, že je možné uspořádat summit, i když se koná ve městě, které má pověst “levicové pevnosti”. Pro saskou státní vládu pod vedením premiéra Kretschmera a starosty Lipska Junga jde pouze o snahu oživení ekonomické polohy Saska a Lipska, stejně jako o rozšíření policejního bezpečnostního aparátu podporovaného federálními zdroji. Rozšíření ekonomické vlivu jde ruku v ruce s výprodejem měst, obcí, otevřených prostor a obytného prostoru. To vede k pokračujícímu vysídlování ve větších městech, včetně souvisejícího rozkladu sociálních vztahů a životů jednotlivců, zejména chudších lidí, stejně jako pokračující příliv bohatých lidí do větších měst. Aby byl tento vývoj chráněn před nespokojenými a neposlušnými, bezpečnostní aparát se stále více rozšiřuje. Summit jako událost je toho symbolem. Kromě výše uvedených bodů, které ospravedlňují útok na summit ze všech částí světa, to má další místní význam. Saské ministerstvo vnitra odůvodňuje konání summitu následovně “Zejména v dobách, kdy jsou téměř všechny akce zrušeny nebo odloženy na nadcházející týdny a měsíce a firmy z odvětví cestovního ruchu, pohostinství, veletrhů atd. Jako veletržní město a místo konání, Lipsko je dobře připravené a má mnoho zkušenosti v pořádání podobných mezinárodních setkání a akcí. V tomto ohledu má státní vláda plnou důvěru ve federální vládu, že při výběru míst pro akce dostatečně zohlední zájmy městské společnosti v Lipsku”.

Summit EU-Čína je více než cokoli jiného symbolem dalšího eskalace boje shora dolů. Snaha ekonomických a vládnoucích elit o přerozdělování veškeré  prosperity ve svůj vlastní prospěch je výsměchem všem ostatním. Nebudeme nečinně přihlížet a budeme útočit a bojovat, jak nejlépe dovedeme. I přes krátkou dobu na přípravy, a navzdory pandemii Corona a veškeré úzkoprsosti, které to sebou přináší:

Vyzýváme vás všechny, abyste přijeli do Lipska od 13.9. 

Žádný odpočinek pro vládce – NE tady v Lipsku a Ne nikde jinde!

Ne summitu EU-Čína!

 

Pro stažení plakátu v PDF klikněte ZDE nebo na obrázek v textu.

 

Comments are closed.