15.duben 2019 bude již devátým rokem kampaně STEAL SOMETHING FROM WORK DAY! Tato kampaň je ve své podstatě expropriace na pracovištích. Její kořeny nejsou jenom v anarchistických myšlenkách, ale i v znechucení zaměstnanců odmítajících princip rozdělování výnosů jejich práce.

Nejde o obyčejné krádeže na pracovištích. Vzít si zpět kus své práce znamená dokázat se vzepřít systému vykořisťování, alespoň v této symbolické rovině. Nemusí se jednat o expropriaci přímou, ale například číšník v kavárně nemusí naúčtovat hostům kávu, pokladní v supermarketu „zúží“ nakupujícím jejich účet. Nebo zaměstnanec „zkrátí“ svůj pracovní den.

 

 

Další důležitou rovinou, jež zmiňují iniciátoři kampaně, je výzva k propojení těchto aktivit ve skupinové. Promluvte o tomto tématu s ostatními kolegy a postupujte společně. Vybudujte mezi sebou dostatek důvěry a tím převezměte kontrolu nad svými pracovišti. Nenechte se rozeštvat a rozdělit svými šéfy a majiteli podniků. Samozřejmě buďte maximálně opatrní a myslete na to, že i mezi vašimi kolegy můžou být lidé s nedostatkem odvahy a falešnou loajalitou k vašim šéfům.

.

Pokud se k dané kampani připojíte můžete se o své zážitky podělit prostřednictvím webu Crimethinc.Com , nebo  VAP. Dodržte prosím maximální anonymizaci textu, ať ochráníte sebe i ostatní aktéry.

.