Represivní operace proti aktivistkám a aktivistům NO G20 nabírá mezinárodní rozměr

6.5. zahájily německé bezpečnostní a represivní složky, ve “spolupráci” s mnoha ostatními státy, mohutnou nadregionální operaci zaměřenou na protesty při loňském  summitu G20 v Hamburku .

Existuje vyšetřovací tým s více než 180 policisty, kteří se nazývá Soko Black Block, který se snaží pozatýkat co nejvíce účastníků  protestů. Od loňského léta provádějí čas od času mohutné represivní operace. Provedli  dvě velké veřejné vyšetřování s více než 200 fotografiemi podezřelých účastníků/nic nepokojů, které zveřejnily německé sdělovací prostředky, spolu s výzvou hlásit tyto osoby policii. Snahou policie bylo rozšířit tato “vyšetřování” na mezinárodní úroveň a nyní se tak stalo. Již delší dobu sice docházelo k neoficiální spolupráci bezpečnostních a represivních složek mezi mnoha státy v této věci. Teď ovšem došlo k oficiálnímu potvrzení v mnoha evropských zemích.
Minulý týden proběhlo několik akcí ve Španělsku, Italii, Švýcarsku a Francii. Šetření, které vedlo k této operaci, se týká hlavně epizod v noci ze dne 7. července. Německá policie pracuje hodně s genetickým materiálem a porovnává obrázky a záznamy. A na jejich základu se snaží identifikovat osoby a následně je obvinit. To, že požádala oficiálně o spolupráci i ostatní státy dokazuje, že v některých případech byla úspěšná. Během prohlídek hledá policie veškeré materiály, které by mohly být spojeny s Hamburkem nebo s protesty. Hlavně mapy a oblečení; samozřejmě projevuje zvláštní zájem o mezinárodní kontakty a vazby.  Jakákoli poznámka na papíře, která končí  @ riseup.net, je pro ně  velmi zajímá. Je také důležité věnovat pozornost všem elektronickým materiálům a zařízením, jako jsou počítače, USB klíče a SIM karty.

Proto připomínáme, že je nerozumné uchovávat jakékoliv materiály, které by mohly vést k spojitosti s protesty NO G20.

Prostřednictvím této mezinárodní spolupráce  vytvářejí síť mezi sebou a posilují společný způsob práce. Navíc podle citovaných slov jejich mluvčího je to jen první fáze. Po ní má následovat další, jejímž cílem je především zastrašit lidi. A to nejen ty, kteří byli na protestů NO G20, ale i ty kteří by se kdykoliv v budoucnosti opovážili vyjádřit svůj nesouhlas.

 

Comments are closed.