ZAD: Jeden měsíc od teoretické evikce (převzato z GreenAction)

Převzato z webu GreenAction

Po oznámení francouzského premiéra Edouarda Philippe, že “nelegální osadníci” budou na konci března vystěhováni, se na čtyři týdny stává ZAD místem hojné přítomnosti policie, což konkrétně znamená každodenní přítomnost asi dvou stovek policistů v okolí. Jejich mise je jasná: kontrolovat vstupní brány a obtěžovat všechny přítomné, pod záminkou ochrany místních pracovníků, kteří oblast uklízejí a pracují na místní silnici.

 

Slovní příslib, který osadníci dostali od místní samosprávy, předcházející pracem v oblasti tedy nebyl dodržen. Pracovníci se přiblížili k okupovanému území blíže než bylo domluveno a několik barikád u vstupů bylo odstraněno. Přes výraznou snahu ze strany komunity ZADu pro vytvoření prostředí, kde by mohli pokračovat domluvené práce, došlo ke zbourání dvou chatrčí a přemístění třetí.

Dochází k rozsáhlému a permanentnímu dohledu nad celým územím. Komunita je neustále nahrávána pomocí policejních helikoptér, dronů, teleskopických kamer a audionahrávacích zařízení. Policie také navštívila některé části území během nepřítomnosti osadníků.

Premiér oznámil, že dojde k vystěhování ZADu dobrovolně nebo za užití síly. I přesto jen pár osadníků opustilo toto území po té, co se vláda rozhodla ustoupit od plánované výstavby letiště. Většina má v záměru zůstat a chce bránit komunitu, kterou se povedlo za ta léta vytvořit. Nicméně místní prefekt oznámil, že mohou zůstat pouze ti, kteří mají solidní zemědělský projekt a platí daně, ostatní budou vystěhováni.

To se nesetkalo s vřelým přijetím vně komunity. Jeden z mluvčích ZADu oznámil, že “to nepříchází v úvahu (…) a že to nedává smysl. Nebojovali jsme po celá ta léta, abychom získali status farmářů, co ničí planetu, to by bylo pravým opakem toho, co jsme vždy obhajovali”.

Osadníci, po kolektivním projednání, chtějí aby práce pokračovali tak jak bylo dříve domluveno. Je tu však požadavek transparentnosti. Obávají se také dopadů plánovaných prací na životní prostředí a požadují, aby bylo předmětem kolektivního schválení. Přiměřené využití silnice s ohledem k místním, je dalším z požadavků kolektivu, čehož chtějí dosáhnout omezením rychlosti na 50km/h, v určitých částech na 30km/h a využitím silničních retardérů. Je také požadováno, aby byli během souvisejících prací brány v potaz názory environmentalistů.

Obyvatelé ZADu důsledně požadují upuštění od policejní přítomnosti. Celou věc vidí tak, že stát využívá probíhajících prací jako záminku k šikaně osadníků. Považují za provokaci, že stát povolal policii pár týdnů před evikcí a zároveň v čase probíhajících jednání. Tímto dojde ke zvýšení napětí na okupovaném území, čímž přibude další důvod pro státní složky, aby provedli evikci. Pokud nedojde k naplnění požadavku o stažení policejních složek, ZAD vyhlašuje mobilizaci, aby zajistil, že dojde k jejich odchodu.

zdr. GA

Comments are closed.