Policejní odposlechy v Café Na půl cesty?

Převzato z webu Borodin . Převzali jsme ho bez jakýchkoliv obsahových úprav. Zveřejňujeme ho v rámci rubriky – píše se jinde . K danému tématu můžeme dodat pouze to, že podle našich “výstupů” se domníváme, že nahrávky byly pořízeny ze zařízení na osobách a nejednalo se o nahrávky prostorové se stacionárního odposlechu (z klubu samotného). Ovšem ani jejich existence se nedá vyloučit…

Od počátku kauzy Fénix je známo, že policie v průběhu “vyšetřování” používala nejen odposlechy telefonů, ale také skrytého nahrávání osobních konverzací. Dosud se hovořilo hlavně o odposleších dvou policejních agentů na jednom z pražských bytů a dalších místech, kde se podle policie měl připravovat útok na vlak s vojenskou technikou. Ve vyšetřovacích spisech jsou ale zmínky také o dalším nasazení odposlechů.

Policista Milan Černek 4. května 2015 sepsal úřední záznam vyhodnocující činnost agentů PČR za časové období od 9. března 2015 do 27. dubna 2015. V něm se uvádí, jakou komunikaci agenti zaznamenali:

Ve dnech 21. 3. a 22. 3. 2015 se agenti společně s (jméno osoby), (jméno druhé osoby) a (jméno třetí osoby) zůčastnili koncertu skupin Children of God (USA), ANCST (SRN) a Gattaca (ČR). Během koncertu za (osobou), přišla (osoba) a hovořili spolu o přímé akci proti restauraci Řízkárna, ul. U Klikovky 10, Praha 5, konkrétně o žhářském útoku na vozidlo provozovny (bližší informace ohledně útoku nebyly získány).

Podařilo se získat informace od jedné osoby, jejíž konverzaci agenti zachytili. V citátu zmíněný hovor podle ní proběhl v Café Na půl cesty a týkal tématu zapálení dvou aut před Řízkárnou 15. 3. 2015. Byla to akce ke které se na internetu přihlásila Síť revolučních buněk.

Dvě osoby se opravdu na koncertě bavily o těchto událostech, ale jen v obecné rovině. Pouze o tom, že to zaznamenaly na internetu a že to možná vyvolá nějaké reakce ze strany policie nebo provozovatele restaurace. Osoba, která se hovoru účastnila si je jista, že minimálně jeden z mužů, kteří byli později odhaleni jako policejní agenti, se pohyboval na tom koncertě. Během hovoru však nebyl poblíž. Způsob zaznamenání konverzace je tedy nejasný.

Asi se už nepodaří dopátrat jak přesně k záznamu komunikace policie přišla. Z toho co je známo ale vyplývá, že v použití odposlechů je poměrně schopná. Pro nás je to jasný varovný signál, že ve veřejných  klubech rozhodně není dobré se bavit o citlivých záležitostech. V tomto případě se sice nejednalo o nic vážného, co by přispělo k trestnímu stíhání konkrétních lidí. Představme si ale, jak by to mohlo dopadnout, kdyby se na koncertech lidé bavili i o citlivějších věcech.

Smiřme se s tím, že veřejné kluby sice poskytují kulturní vyžití, ale zároveň přitahují pozornost policejních slídilů. A to se jistě netýká jen Café Na půl cesty. Neznamená to, že bychom si už neměli užívat kulturní program v klubech. Jen bychom si měli dávat pozor, abychom z nich neudělali snadno dostupný zdroj informací pro fízly.

zdr.b

Comments are closed.