Moderovaná diskuze – “Anarchismus, radikální levice a náboženství” (13.11. / Brno / od 18:00 ve Třech ocáscích)

V pondělí 13.11. se v brněnské kavárně Tři ocásci od 18.00 bude konat diskuze věnovaná kontroverznímu tématu: Jaký je vztah křesťanství, anarchismu a radikální levice?”

Kolektiv “Prázdné trůny“, spolu se zástupci  “Socialistické  solidarity” a naší komunity, budou na místě spolu s dalšími zájemci vést otevřenou diskuzi na toto kontoverzní téma. Zastupci naší komunity budou na této diskuzi presentovat naše postoje. Rozhodně nepatříme k dogmatikům, ale kritiku náboženství a církví považujeme za naprosto relevantní a namístě. Určitě se můžete “těšit” na zajímavou diskuzi, která bude všechno možné jen ne nudná. Naše výhrady k náboženství a vlastně i k tomu, co je nazýváno “radikální” levicí, jsou obecně známy.

Hledání adekvátního vztahu mezi nepopiratelným právem každého jednotlivce na ideovou svobodu je mnohdy zaměňováno s nekritičností. Přivítáme všechny názory a postřehy v této oblasti. Pro nás jako anarchisty/tky je velicé důležité snažit se hledat alespoň “rámcový konsensus”. Přijďte se i vy s námi podělit o své názory a postoje. Otevřená diskuze je vhodným místem ke společnému hledání nových alternativ a optimalizování stávajících.

 

 

ANNONCE pořadatelského kolektivu…

Přijďte na otevřenou diskuzi věnovanou kontroverznímu tématu: Jaký je vztah křesťanství a radikální levice? Vulgárně a z rychlíku řečeno je to jasné, jedná se o nesloučitelné ideje. Flanďáci lžou o vymyšlených postavičkách na nebi, anarchisté hážou bomby a levičáci otevírají gulagy. Skutečně?
Mnozí anarchisté se často uchylují k ideově nejčistšímu stanovisku odmítající cokoliv, co byť jen vzdáleně připomíná náboženství. Podobnou snahu o kultickou čistotu, prostou levicového smýšlení a plnou primitivního antikomunismu můžeme pozorvat u podstatné části věřících.
Nenastal ovšem v těchto krušných povolebních dnech čas přehodnotit svá stanoviska? Kam směřujeme? Máme něco společného?
V době, kdy fašisté operují s pojmy dvou světově nejrozšířenějších náboženství, křesťanství a islámu, je extrémě důležité se začít o těchto věcech bavit.

Můžete se těšit na tyto hosty:
VAP, Voice Of Anarchopacifism
Socialistická solidarita, Soňa Tichá
Adam Geisler, Prázdné trůny

V 18:00 začíná benefiční večeře, cca v 19:00 debata samotná.

 

FB událost

Comments are closed.