Všechnu moc imaginaci? (zamyšlení Lukáše B.)

(Přišlo mejlem – zveřejňujeme bez jakýchkoliv slohových či obsahových úprav. Jeho další texty můžete nalézt například na blogu  Archiv Lukáše B. )

Když roku 1968 ve Francii proběhly rozsáhlé stávky a dělnicko-studentské nepokoje, jedním ze sloganů těchto událostí bylo “Všechnu moc imaginaci”. Česká policie a soudy si nyní zřejmě heslo vykládají po svém. Svou moc prosazují rozvíjením vlastní fantazie.

Když policie chtěla na mě vydat zatykač, zdůvodňovala to spekulativními tvrzeními a kupou nesmyslů. Očividně jim to k vydání zatykače postačilo. Je až děsivé, jak může být jejich fantazírování mocné.

 

V jistých dokumentech se uvádělo: „Lukáš B. je bez trvalého pobytu v
České republice. Na základě doposud provedených opatření bylo zjištěno,
že se v období měsíců říjen až prosinec 2015 pohyboval na území
Slovenské republiky v okolí města Žilina, dále na přelomu měsíců duben a
květen 2016 se pohyboval ve Slovinsku v okolí města Ljubljana. Z toho
místa odjel ve společnosti osoby (jméno) pravděpodobně do Holandska.
Dále bylo zjištěno, že začátkem léta (červen 2016) se jmenovaný Lukáš
Borl měl účastnit utajeného setkání militantních ochránců zvířat Animal
liberation front (ALF), které se konalo ve Francii v okolí města
Marseille pod názvem RAT ATTACK. Ze zachycené komunikace je patrné, že
Lukáš B. má v plánu cestovat podél pobřeží, tj. Itálie, Francie až na
hranici Belgie a Nizozemí, kde má údajně práci (focení) pro publikaci –
časopis o přistěhovaletství a migraci. Zvláštní znamení vyžádané osoby:
Hnědé vlasy, vousy, na temeni hlavy 8-10 dredů o délce 15-20 cm.“

Jaká provedená opatření mohla vést k sepsání takových nesmyslů? V celé
této konstrukci je pravdivé jen tvrzení, že jsem v té době neměl trvalý
pobyt na území České republiky. Jakou komunikaci policie zachytila, když
z ní vyvozuje závěry nezakládající se na pravdě? Zřejmě šlo o opatření a
komunikaci probíhající v hlavách vyšetřovatelů. Mohli bychom to nazvat
úplně obyčejné fantazírování. Policie si ale jistě pro své jednání
vymyslí lépe znějící název, protože přiznat, že se jejich moc opírá o
fantazírování a vyšetřovací neschopnost, to by pro ně nebylo moc
taktické.

Zpracoval: Lukáš B.

 

Comments are closed.