Otevřená diskuze na téma „Anarchismus a náboženství“ (8.11. / Praha / Salé)

 

Volná komunita Voice of Anarchopacifism ve spolupráci s Infocentrem Salé vás zve na otevřenou diskuzi „Anarchismus a náboženství“.

Proběhne 8.11. od 18.30 v  Infocentru Salé.

 

 

 

 

 

 

Problematika vztahu anarchismu a náboženství je velice vyostřená otázka. Většina názorových proudů anarchismu si osvojuje své vlastní stanovisko jako to ideově nejčistší.  Odmítá jakékoliv diskuze k tomuto tématu. Naopak mnoho zastánců “víry”, rádo zaměňuje náboženství s církví, nebo naopak nekriticky glorifikuje sekundární myšlenky. To jsou jen některé oblasti kdy se jen málokdy podaří najít shodu.

 

Hledání adekvátního vztahu mezi nepopiratelným právem každého jednotlivce na ideovou svobodu je mnohdy zaměňováno s nekritičností. Přivítáme vaše názory a postřehy v této oblasti. Pro nás jako anarchisty/tky je velicé důležité snažit se hledat alespoň “rámcový konsensus”.

Přijďte se s námi podělit o své názory a postoje. Otevřená diskuze je vhodným místem k společnému hledání nových alternativ a optimalizování stávajících. Nebude chybět ani něco dobrého k zakousnutí.

 

Těšíme se na vás, vaše názory, nápady a postřehy..

Volná komunita VAP

 

 

Comments are closed.