Solidarní akce s “Varšavskou trojkou”

Několik kolektivů i jednotlivců reagovalo na Nadregionální výzvu k solidárním akcím s “Varšavskou trojkou” vyhlášenou při příležitosti zahájení soudního jednání 31.5 . O jeho průběhu si můžete přečíst v polštině ZDE.

 

 

Naše sestry a bratři v regionu tzv. Polska uspořádali solidární demonstraci ve Varšavě pod názvem :

“Stop represjom! Wszystkie jesteśmy terroryst.k.ami!” .Stejně tak se i v dalších “polských” městech objevily vyvěšené bannery či rozlepené letáky.

I  mimo region Polska proběhlo několik solidárních akcí a aktivit. Od interních setkání věnujících se možnostem podpory perzekuovaným anarchistům/tkám, přes vyvěšování bannerů, stříkání šablon a graffiti. Až po různé jiné solidární akce a aktvivity.

 

 

 

 

 

Praha

Łódź

Minsk

Lublin

+++

 

Comments are closed.