Otevřená diskuzní setkání : Anarchismus a náboženství

 

Naše komunita se rozhodla zařadit do témat “Otevřených diskuzních setkání” nové téma “Anarchismus  a náboženství”.  Před několika lety jsme měli toto téma rozpracované pouze pro interní potřeby a tak ho v současnosti po pár drobných úpravách představíme i zájemcům vně naší komunity. Diskuze může být v případě zájmu doplněna i o projekci dokumentů věnujících se tématům náboženství a církve.

Pokud máte zájem podobnou akci uspořádat ve vašem regionu – kontaktujte nás.

Problematika vztahu anarchismu a náboženství je velice vyostřená otázka. Většina názorových proudů anarchismu si osvojuje své vlastní stanovisko jako to ideově nejčistší. A odmítá jakékoliv diskuze k tomuto tématu. Naopak mnoho zastánců “víry”, rádo zaměňuje náboženství s církví, nebo naopak nekritická glorifikuje sekundární myšlenky – to jsou jen některé oblasti kdy se jen málokdy podaří najít shodu.

Hledání adekvátního vztahu mezi nepopiratelným právem každého jednotlivce na ideovou svobodu je mnohdy zaměňováno s nekritičností. Přivítáme vaše názory a postřehy v této oblasti. Pro nás jako anarchisty/tky je velicé důležité snažit se hledat alespoň “rámcový konsensus”.

 

Comments are closed.