Poděkování za podporu a projevy solidarity ve „čtvrtém kole“ kauzy Fénix

Velice si vážíme a děkujeme za podporu projevovanou našim souzeným bratrům a sestrám ve čtvrtém kole soudních jednání. Nejen těm co přišli, ale i těm co je podporovali na dálku.

 

„Čtrté jednání“ mělo poněkud zrychlený průběh. Obhajoba našich souzených kamarádů/dek po přehrátí několika dalších odposlechů, samozřejmě záměrně upravených pro potřeby obžaloby, vznesla námitku pro podjatost  jednoho z přísedících soudců Petra B. To nakonec shledal senát za oprávněné a zmiňovaného soudce odvolal. Státní zástupce si prozatím ponechal lhůtu zda toto rozhodnutí nenapadne u odvolacího soudu. Co to znamená? No. Pokud se státní zástupce neodvolá, nebo mu jeho odvolání Vrchní soud zamítne, nahradí Petra B. nový soudce z lidu a celý případ začne znovu. Pokud by uvedené usnesení Vrchní soud zrušil, vrátil by se zmiňovaný přísedící na své původní místo v senátu a proces by pokračoval kde skončil. V současnosti je odročen na neurčito. Nechme se překvapit jak tato fraška bude pokračovat dál.

Pro přiblížení průběhu a podrobnosti zveřejňujeme report převzatý z AFED a A2LARM

Knockout ve čtvrtém kole

Report ze čtvrtého soudního líčení v policií vymyšlené kauze Fénix

Když jen pár dní před soudním stáním u Městského soudu v Praze vyšel v Lidových novinách článek „Aktivista soudí aktivisty“ o přísedícím soudci z lidu Petru Blahušovi, dotyčný jistě netušil, jak načisto to utne jeho snahu o odsouzení našich přátel. A proč ten povyk? Stačilo se podívat na Blahušův facebookový profil, aby bylo člověku hned jasno.
Tento bývalý pracovník Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ – stejná organizace, která stojí za operací Fénix) kromě virálů, skautských akcí, dezinformačních článků, rasistických a sexistických nesmyslů sdílel i své názory na celý případ a na právní definici pojmu terorismus, se kterým se ve Fénixu tak vesele operuje. A tak tentokrát i nepříliš slovutná česká justice zasáhla a na základě námitky obhajoby poslala Blahuše – byť zatím nepravomocně – k čertu. Na bývalém přísedícím je pikantní i to, že se jedná o přispěvatele dezinformačních Parlamentních listů zaměřeného na oslavování armády a militarismu. Však taky na soudní líčení přišel v khaki bundě s vlaječkou a nášivkou vojenské policie.
U soudu dokonce i zůstal, protože celé dopoledne zabralo zdlouhavé pouštění policejních odposlechů, ze kterých jsme se dozvěděli nejen to, co represivní složky označují za přípravu trestného činu, ale detailně i to, jak jeden z obviněných cestoval stopem nebo jak jiného překvapilo, že na polích už roste pšenice. Bylo to přesně tak důležité, jak to vypadá napsané – vůbec.
Situace se otočila před polednem, kdy obhajoba předložila obsáhlou písemnou námitku, jež ráno ještě nebyla k dispozici. Soudkyně tedy vyhlásila delší přestávku. Během ní rostlo napětí, které se dále stupňovalo při takřka třičtvrtěhodinovém zpoždění, jež odpolední část líčení nabrala. A když už konečně začala, byla opravdu svižná. Námitce se vyhovělo a Blahuš se tvářil poněkud nelibě.
Když odcházel, odcházely s ním pravděpodobně i dosavadní závěry dosavadní soudní anabáze, kterou museli obvinění anarchisté spolu s obhájci a kamarády absolvovat. Pokud se totiž proti výsledku námitky neodvolá úspěšně státní zástupce a Blahuš tak odejde, bude se podle soudkyně Hany Hrnčířové celý proces opakovat od začátku. To může znít povzbudivě, protože po pravici soudkyně už nebude sedět nacionalista předem rozhodnutý naše přátele zavřít. Ale kdo ví. Na druhou stranu všechny obviněné v této kauze čeká náročná a únavná procedura s nejistým výsledkem ještě jednou.
Ať tak či tak, za obviněnými z kauzy Fénix jednoznačně stojíme, a pokud budou muset opět k soudu, budeme tam s nimi.

+++

Přísedící v kauze Fénix byl vyloučen pro podjatost


Soudkyně přijala námitku obhajoby a ze senátu vyloučila přísedícího Petra Blahuše. Na svém facebookovém profilu prezentoval osobní názory na kauzu Fénix.

V pondělí v Praze pokračovalo soudní jednání s pěticí obžalovaných obviněných v souvislosti s údajným útokem na vlak v takzvané kauze Fénix. Soudkyně Hana Hrnčířová v odpoledních hodinách jednání přerušila, protože senát obdržel námitku podjatosti, kterou podala obhajoba. Jednalo se o návrh na vyloučení člena rozhodujícího senátu, přísedícího Petra Blahuše. Minulý týden vyšel v Lidových novinách článek Když aktivista soudí aktivisty, na základě kterého obhajoba usoudila, že by mohl být Blahuš podjatý. „Po důkladném ověření těchto informací byla obhajoba nucena s ohledem na skutečnost, že člen senátu již vyjádřil svůj názor na to, jak by věc měla být posouzena, podat námitku,“ uvedl pro Alarm jeden z obhájců Pavel Uhl. Soud námitce právě z těchto důvodů vyhověl.

V dějinách české justice je spíše neobvyklé, že námitce vyjde vstříc již soud prvního stupně, na jehož rozhodování se podílí dotčená osoba. Podle Uhla to svědčí o tom, že důvody byly skutečně závažné a nevzbuzovaly pochyby.

Námitka podjatosti obsahuje podrobnou analýzu facebookového profilu Petra Blahuše, přílohu pak tvořily screenshoty a kopie článku z Lidových novin. V námitce obhajoba dlouze rozebírá názory přísedícího, které jsou v přímém rozporu s názory obžalovaných. Jedná se zejména o vyloženě rasistické a sexistické názory doprovázené četnými vulgarismy.

To, co nakonec rozhodlo, ale byla podle soudkyně Hrnčířové skutečnost, že se přísedící Blahuš vyjadřoval k samotné kauze. Dne 4. srpna 2016 například komentoval odkaz na zprávu, která referovala o této kauze: „První případ od roku 1989 – a vlastně ještě mnohem déle –, kdy před soudem stanula organizovaná (v tomto případě navíc mezinárodní) skupina obžalovaná z terorismu.“

Pod tímto jeho statusem byla diskuse, ve které Blahuš psal, že „terorizmus je vše, co útočí na podstatu státu, a to s politickým podtextem. Zda u toho má někdo umřít, nebo ne, je irelevantní“. Dále pak v návaznosti na jiné komentáře uvedl, že „tento případ, alespoň dle podané obžaloby – zapálit vlak s vojenským materiálem, od kterého mohlo chytit i okolí, se sem ale myslím vejde.“

Podle obhajoby se v tomto případě jedná o „zcela jasné veřejné předchozí posouzení věci, které obsahuje jak právní soudy (terorismus je vše politické proti státu) a skutkové závěry (pokud by zapálili vlak, mohlo by chytnou okolí a proto to je terorismus)“, jak uvádějí v námitce podjatosti. Soudkyně Hrnčířová uvedla, že to byla právě tato skutečnost, která vedla senát k vyloučení Petra Blahuše. Soudní líčení je odročeno na neurčito, Petra Blahuše bude muset nahradit jiný přísedící.

+++

Comments are closed.