Prezentace anarchosyndikalistických skupin Priama akcia(SK) a ZSP(PL) v Praze

Převzato  bez jakékoliv úpravy z webu SOLIS

 

Pražská solidární síť zve na prezentaci dvou zahraničních skupin, které se zabývají řešením problémů na pracovišti a na organizování solidárních akcí za práva a požadavky pracujících. K dosažení svých cílů používají metody přímé akce, které se zdají být nejefektivnější při domáhání se svých práv, jako například stávka, solidární protest před pobočkou nebo zpomalení práce. Z polských měst se sejdou zástupci ZSP (Związek Syndykalistów Polski) a ze Slovenska pak solidární svaz Priama Akcia. Obě skupiny jsou součástí Mezinárodní asociace pracujících (IWA – International Workers Association),která v současnosti sdružuje svazy a skupiny z 18 zemí světa.
ZSP představí své aktivity a aktuální spory, ve kterých je zaangažováno. Krom pracovních sporů budou nastíněny i problémy s pronajímateli bytů a nevyplácením záloh. Priama Akcia funguje již od roku 2000 a má za sebou hodně praktických zkušeností. Ve své prezentaci budou mluvit o svých aktivitách, motivaci ke své činnosti, posledních sporech a o tom, jak tyto spory vnímali samotní pracovníci. V neposlední řadě objasní jak se efektivně organizovat, aby naše aktivity přinášeli požadované výsledky.
Zároveň bude možnost dozvědět se více o aktivitách pražské solidární sítě – SOL!S a o tom, jak se zapojit do jejích aktivit. V solidaritě je síla, v organizování klíč. Těšíme se naviděnou!

Comments are closed.