Bankovní lupiči, nebo lupiči z bank? (převzato)

Text byl zveřejněn  na webu actforfree.net. Naši bratři a sestry z Asociace Alerta ho následně zveřejnily v českém překladu na svém webu.

 

Bankovní lupiči, nebo lupiči z bank?

 

V souvislosti s kauzou zadržených anarchistů a anarchistek obviněných z série bankovních přepadení v Německu považujeme za důležité, abychom si položili prostou otázku, komu banky slouží a kdo je postižen jejich vyloupením. Touto otázkou se zabývá i následující článek přeložený z kontrainformačního webu actforfree.nostate.net

Pro více informací o zadržených soudruzích a soudružkách v Německu, sledujte web anarchistblackcross.cz

 

 

Bankovní lupiči, nebo lupiči z bank?

Co je za zločin vyloupení banky, oproti jejímu založení (Bertolt Brecht)

Banky: finanční instituce, které tvoří základ světového ekonomického systému. To ony umožňují udržovat ekonomiku v chodu, jak v „dobrých,“ tak ve „zlých“ časech. Znamená to, že jsou pro nás užitečné? Protože jsou určitě užitečné, ne-li nepostradatelné, pro ty, kteří jsou na vysokých mocenských pozicích. Jsou užitečné pro korporace, barony, obchodníky se zbraněmi, politiky vedoucí předvolební kampaně, atd.

Jsou ale užitečné i pro nás, pro ty z nás, kteří nepatříme do výše zmíněných privilegovaných vrstev? Ne, nejsou! Jsou to přesně obyčejní lidé, kteří pracují, nakupují zboží a půjčují si peníze, kteří umožňují bankám, aby mohli vést své špinavé obchody a zvyšovat množství peněz, které mohou poskytnout velkým firmám, které je promění v zisk miliardářů vlastnících korporace. Právě prostřednictvím bankovních účtů, debetních a kreditních karet, půjček a dalších bankovních operací dochází k devastaci života na této planetě. Vytvářejí možnost vykořisťování na globální úrovni. Jsou vždy připraveny investovat v zemích s nejlevnější pracovní silou, což má za následek to, že miliony lidí dřou jako otroci, aby naplnili luxusní obchody a nákupní střediska zbožím, sweatshopovými oděvy a importovanými potravinami a to vše před zraky hladovějících, záměrně zadlužených lidí.
Jejich predátorské finanční projekty platí ničení života ve všech koutech Země. Poskytují výrobcům zbraní nezbytné prostředky k tomu, aby mohli vyrábět smrtící zbraně (a nutit zchudlé země k jejich nákupu). Udržují drancování přírodních zdrojů. A seznam by mohl do nekonečna pokračovat.

V systému založeném na ekonomických silách a na věčné snaze o zvyšování zisku za každou cenu bez ohledu na životy jednotlivců či celých národů, jsou banky a burzy největšími hráči ve vyvolávání hladomorů, dezertifikaci, sociální deprivaci, v individuálních sebevraždách a ve všeobecné bídě. To jsou prosté pravdy, které může kdokoliv bez obtíží spatřit. Nemusíte být radikály ani nemusíte mít subverzivní ideály, abyste spatřili úlohu bank v mizérii většinové společnosti.

Současná „ekonomická krize,“ která se projevuje ve zvyšování cen nezbytného zboží a ve škrtech všech sociálních služeb, znovu těžce dopadá na ty nejchudší společenské vrstvy. A jsou to právě ti nejchudší, kteří jsou vyzýváni k tomu, aby poskytli další oběti a vydrželi záměrně plánovanou chudobu a sociální izolaci, aby zaplatili za tuto krizi. Krizi, která je především výsledkem nezodpovědných finančních transakcí (pokud někdy existovalo něco jako „zodpovědná“ finanční transakce), jenž byly prováděny v globálním měřítku bankami po celém světě. Všechny banky, které si půjčovali a půjčovali dál svoji kořist mezi sebou, dokud se vše nezhroutilo. Poté volaly na své lokaje, na státy, aby vybral od lidí peníze a vyplatil je.
Neexistuje nic jako „dobrá“ nebo „etická“ banka. Samotná podstata bankovnictví je neetická, amorální a vražedná.
Kromě toho, banky nadále pokračují ve vyplácení milionových bonusů svým ředitelům a představitelům a to i když stále slyšíme politiky mluvit o „regulaci“ finančních systémů. Žádné takové regulace nejsou, protože banky jsou zde proto, aby udržovaly svoji roli, ve které kradou peníze chudých lidí, jen aby udržely ekonomiku v chodu.

Tohle všechno je v porovnání s vyloupením banky považováno za eticky přijatelné a zodpovědné chování. Ten, kdo ale vykrade banku, si pouze bere zpět (s obrovským nebezpečím, které na sebe bere), co mu/jí bylo ukradeno. V tomto ohledu lze říct, že pokud bychom se všichni stali bankovními lupiči, tak bychom si prostě brali zpět části svých životů. Sociální škrty nás nevyvedou z krize. Pokud chceme přežít tuhle „krizi“ a vyhnout se bídě a podmanění, musíme zničit banky, například tím, že odmítneme platit pokaždé, když si o to řeknou.

Většina lidí na tomhle světě platí po celá dlouhá staletí za svět, který vůbec nechce. Nadešel čas zničit to monstrum, které vzešlo z toho, co bylo nám všem ukradeno mafiány, známými, jako bankéři. Nadešel čas bojovat za život, který by nestál na falešných konzumních potřebách. Za svět bez šéfů a otroků, bez vězení a bank (které jsou s vězeními provázané). Za svět, ve kterém je monotónní dřina nahrazena kreativní činností a hrou. Čas neúprosně běží. Nic nevzejde z popela této toxické a krvelačné společnosti. Nový svět již v zárodku existuje. Je v činech jednotlivců a kolektivů, kteří realizují svoje čáry inspirované životem.

Banky jsou zbraně hromadného ničení, ti, kteří je řídí jsou teroristé v pravém slova smyslu.

Za sabotování existujícího těmi, kteří se nebojí odmítnout zkázu a melancholii bezpečnosti a jít vstříc neznámému dobrodružství.

zdroj – actforfree.net

 

Comments are closed.