Dvě kapitoly z textu “The Party´s over – Beyond politics, beyond democracy” od CrimethInc.

Kolektiv CrimethInc. patří bezesporu mezi ty, kteří stále posouvají anarchistické myšlenky dál a dál. Díky jim za to. Zveřejňujeme dvě přeložené kapitoly z textu “The Party´s over – Beyond politics, beyond democracy” Přímá akce (Direct Action) a Jak si poradit s neshodami bez autorit (HOW TO SOLVE DISAGREEMENTS WITHOUT CALLING THE AUTHORITIES). Snad budou pro vás inspirací, nebo alespoň úvahou k zamyšlení.

Celý text v angličtině naleznete v odkazu nahoře, nebo ho můžete stahnout připravený k tisku v PDF ZDE.

 

 

Přímá akce (Direct Action)

Autonomie od tebe vyžaduje, abys byl tím, kdo se činí: Spíše než abys čekal, až tvá přání projdou skrze zavedené kanály, aby mezitím uvázla v papírech a nekonečných vyjednáváních, vytvoř místo toho své vlastní kanály!

Pokud chceš, aby hladoví nehladověli, nestačí jen dát peníze nějaké byrokratické charitativní organizaci – místo toho najdi, kde se jídlem plýtvá, vezmi ho a sdílej.

Pokud chceš dostupné bydlení, tak ani nezkoušej přimět městskou radu, aby schválila příslušné nařízení či vyhlášku – to zabere roky, zatímco lidé spí na ulicích každou noc; zaber opuštěné budovy, otevři je veřejnosti a organizuj skupiny k jejich obraně, jakmile se objeví žoldáci nepřítomného majitele.

Pokud chceš oslabit korporace, neoháněj se peticemi před politiky, které si firmy už dávno koupily, aby jsi je donutil omezit své vlastní vládce – buď tím, kdo je oslabí, Ty. Nekupuj si jejich výrobky, nepracuj pro ně, sabotuj jejich billboardy a kanceláře, zabraň konání jejich setkání a dodávkám jejich zboží. Oni používají podobné taktiky k uplatnění své moci nad Tebou – pouze s tím rozdílem, že jejich způsoby se jeví jako legální, protože si koupily zákony i hodnoty naší společnosti dlouho před tím, než si se vůbec narodila.

Nečekej na svolení či vedení od nějaké vnější autority, nepros žádnou vyšší sílu, aby za Tebe uspořádala Tvůj vlastní život.

Převezmi iniciativu!

 

 

Jak si poradit s neshodami bez autorit (HOW TO SOLVE DISAGREEMENTS WITHOUT CALLING THE AUTHORITIES)

V sociálním nastavení, které je skutečně v nejlepším zájmu každého zúčastněného člověka, by měla být hrozba vyloučením dostatečnou k předcházení většiny destruktivního či neuctivého chování. I když je nemožné se mu nakonec vyhnout, vyloučení z komunity je bezesporu humánnějším přístupem než uvěznění či popravy, které vedle ztrpčování životu kriminálníků ve stejné míře korumpují policisty a soudce. Ti, kteří odmítnou respektovat potřeby ostatních, ty, které se neintegrují do žádné z komunit, se mohou nakonec ocitnout odříznutí či odříznuté od sociálního života – ale to je stále lepší než vyhnanství v přitroublém vězení nebo na cele smrti, dvě z možností, které na takové lidi čekají dnes.

Násilí by mělo být komunitami použito jen v sebeobraně, nikoliv s jakými arogantním pocitem oprávněnosti, tak jak je uplatňován současným systémem nespravedlnosti. Naneštěstí ve světě řízeném silou jsou to právě autonomní, konsenzem řízené skupiny, které se s velkou pravděpodobnost dostávají na ostří nože s těmi, kteří hodnoty spolupráce a tolerance nesdílejí; při obraně těchto hodnot musí být postupováno opatrně tak, aby přitom ony samy nepadly za oběť.

Vážná nedorozumění v rámci komunit mohou být v mnoha případech vyřešena reorganizací či přerozdělením skupin. Často totiž jednotlivci, kteří nejsou schopni v určitém sociálním nastavení fungovat, na tom mohou být výrazně lépe při kooperaci v rámci jiného nastavení, či jako členové paralelních komunit. Pokud nemůže být v rámci skupiny dosaženo shody, může se tato skupina rozdělit v menší skupiny, které toho poté mohou dosáhnout interně – taková věc může být nepříjemná a frustrující, ale je to stále lepší než skupinové rozhodnutí učiněné nakonec silou těch, kteří mají nejsilnějších či nejmocnějších. Tak jako v případě jednotlivců a společnosti, tak platí i v případě různých kolektivů – pokud výhody společné práce převáží nad frustracemi, mělo by to být pro lidi dostatečně motivující k tomu, aby překonali své rozdíly. I u výrazně odlišných komunit a kolektivů je v jejich nejlepším zájmu mírumilovná koexistence a tak musí nějakým způsobem najít takové způsoby, které jim takovou existenci umožní…

 

 

(p.L)

Comments are closed.