Přejeme všem lidem, aby rok 2017 byl dalším krokem ke svobodné společnosti

Jsme na konci roku 2016. To jaký byl, a co přinesl,  ukáže s dostatečným časem historie.

Zahnívající systém tyranie a despotismu zase o něco jasněji rozkryl svoji podstatu. Mnoho našich bratrů a sester, soudruhů a soudružek z celého světa bylo vystaveno persekuci v nejrůznějších podobách. Od šikanování, přes mnohaleté tresty až po nemilosrdné vraždění. Státy pod prapory různých politicko-ekonomických ideologií zadupávaly jakékoliv podstatnější emancipační snahy. Veškeré vytváření skutečných alternativ potlačovaly, a to ať už je můžeme nazvat podle přežitého vidění světa jako levicové nebo pravicové. Mocenská politika opět zažehla válečné konflikty. Znovu za tuto “politiku” elit platili svými životy obyčejní lidé.
Přejeme všem lidem, aby příští rok byl dalším krokem ke svobodné společnosti. Aby se síla vzdoru stávala vlnou odplavující nesvobodu a tyranii do temné minulosti. Přejeme vám sílu, odhodlání i vytrvalost. Přejeme vám lásku, mír a anarchii. Ve vašich srdcích i světě kolem.
Volná komunita VAP

 

Comments are closed.