Básně od Martina I.

drat_ptaciNa zemi

Na zemi
ubohé
mé tělo leží

zmítá sebou

v písečné bouři

Tělo jež se ponoří
v teplé objetí
zeminy

a duše?
prý zůstane v nebi nebo v pekle

Ach, ta dětinská představa
ukonejšení NADpřirozeným jevem

Pohleď!

Země vyvrhla mé tělo zpět,
prý peklo je již tady

Kdo ho stvořil?
Šeptem prý se to dozvím

1.

Jen pohleď do nitra
ani promluvit nemusíš

Oči, ty které řeknou vše
ve směsici pocitů
v nevědomosti
– a přes tu nevědomost
dole v hlubině
přes neviditelné mříže
v neviditelné cele
vidíš sám sebe.

Comments are closed.