Osobní odpovědnost (Země především)

Převzato z Země především:

alf1

Existují jen dva způsoby, jak pomoci zvířatům – osvobodit zvířata, nebo zastavit jejich tyrany. Tečka. Mezi těmito dvěma póly se nachází spektrum průmyslových nesmyslů, které aktivistům poskytují společenské východisko či, mnohem záludněji, přísun příspěvků a vyznamenání pro ty, kdo se zapojí do holokaustu. Náš průmysl. Ne tyranů.

Welfaristé jsou mor. Navzdory jejich zdobným slovům a jejich podívaným jsou těmi, kdo slouží jediné funkci – propagování agendy tyranů. Nejen, že propagují pobuřující a bludný koncept, že jsou oběti holokaustu nějakým způsobem chráněny welfarovými opatřeními, ale zároveň se sami obohacují.  A pokud toto není už i tak dost špatné, aktivisté s dobrými úmysly vstupují do tohoto hnutí s touhou pomoci zvířatům a najít směr. Jejich dobré úmysly jsou pohlceny a překrouceny welfaristickou kulturou, která dominuje našemu údajnému hnutí. Welfaristé jdou přes mrtvoly zvířat ruku v ruce s farmáři a vivisektory.

Musíme pochopit, že celá sféra industriálního otroctví zvířat spočívá na propagandě, která dovoluje, aby se zbytek světa účastnil brutálního svévolného mučení a hanobení vnímavých a inteligentních bytostí, a přesto se stále cítil dobře. Pasou se na mrtvolách umučených, polykají prášky testované na zvířatech, prochází se v nejnovější módě vyrvané z krvavých zad vězněných otroků. To je realita. A my musíme udělat všechno, co je v našich silách, abychom naši kulturu odtrhli od spoluviny a vložili naši moc do rukou aktivistů, kteří mají odvahu jít za svým přesvědčením.

Takže jak zastavíme společensky zakořeněný, finančně motivovaný, právně chráněný holokaust? Není to raketová věda. Je to snadné. Prostě poženeme jedince k odpovědnosti za jejich činy! Pokud mučíte zvířata od devíti do pěti, pak musíme vědět, kdo jste, kde žijete, kde uctíváte svého falešného boha, a musí vás trápit, kde jsme my a co děláme, když zajde slunce.  Je stále více a více obtížnější získat přístup do laboratoří a velkochovů. Ale je stále snazší identifikovat ty, komu patří pavučinami obestřené duše, které pohřbívají nelidské oběti.

Na každém životě záleží. Ať už je to oběť, kterou zachráníme, nebo tyran, kterého zastavíme! Mezitím by se nikdo neměl starat o mávání transparenty na projíždějící dopravu, nošení vegan triček a úborů, které nás identifikují jako “aktivisty”, vytváření osobností ve společenských médiích či navštěvování týden dlouhých večírků pod záminkou “konferencí”. Veškeré naše pózování neohromuje zvířata ani mě.

Popravdě je mi z něj zle.

Bohužel historie ukazuje, že zvířata jsou welfaristy nejen zrazována a vykořisťována, ale že aktivisté jsou opakovaně uvězňováni svými dříve důvěryhodnými spojenci – manžely, strýci, bratry, mentory a přáteli. V tom okamžiku jsou definováni válečník a zbabělec. Ale tento rozkol zabere roky a zrada se dotkne jen zvířat.  Válečník se nenechá zastrašit a neomlouvá se. A jsme to my, kdo musí převzít kontrolu nad tímto hnutím, nabídnout strukturu, vedení a stát příkladem pro ty, kdo přijdou po nás.

Na světě není nic, čeho bychom se měli bát, když víme, kým jsme a za čím si stojíme. A zvířata potřebují, abychom se vyprostili z pout, pokud je máme účinně osvobodit.

Nechci přijít o dalšího nového aktivistu kvůli zkaženosti mainstreamového osvobozeneckého hnutí, které je postaveno na krvi a pokrytectví.

Zvířata si nemohou dovolit, aby byl jeden jediný aktivista zachycen, zkažen, umírněn a přiveden k úplné neschopnosti.

Ať jsou raději našimi trofejemi skutečná zvířata, která jsme osvobodili, než naše směšná virtuální fotoalba a videa. Ať jsou skuteční tyrani, které jsme donutili uzavřít obchody, našimi soukromými opatrovanými vítězstvími.

Nakonec jde jen o osobní odpovědnost. A většina nikdy nenajde zdravý rozum, aby se postavila opravdovým hrozbám – násilí, vězení, zasarašování. Ale je to dobře, protože se to stejně tak týká tyranů i pokrytců. Ti, kdo mučí zvířata, se skrývají v temnotě. Jakmile jsou obráni o svou propagandu, obávají se publicity. Vědí, že jakmile budou skutečně odhaleny jejich démonické obličeje, bude svět otřesen a znechucen. Proto instalují bezpečnostní kamery a najímají bezpečnostní mouly, aby ochránili svá zvrhlá vzezření.

Jakmile se systém spustí a začne vydělávat na našem rozptýlení, jsou to jednotlivci, kdo je odpovědný. A jejich reakce na nás je výrazem slabosti, zbabělosti a strachu.

Přišel čas vystupňovat naše akce.

Rozhodnutí je na vás.

Comments are closed.