Účel nikdy nesvětí prostředky, aneb svoboda bolí. (zamyšlení)

Zamyšlení Petra S.

Následující text  nemusí ve všem vyjadřovat názorový průsečík naší komunity.

Se sílící pandemií COVIDU-19 většina současných politickoekonomických systémů světa začíná uplatňovat mnoho restriktivních opatření. Jejich podoba je různá. Jsou ve své většině značného rozsahu, který je snad možné přirovnat pouze k období II. světové války. Omezování volného pohybu, všemožné zákazy a nařízení, měnící se skoro každý den. Ty jsou ovlivňovány jak epidemiologickou situací tak samozřejmě mnoha ostatními politickoekonomickými faktory. Používání státní a mocenské propagandy je zesílené do roviny hraničící s citovým vydíráním.

Continue reading

Martin o solidární demo

Převzato z antifenix.noblogs.org:

Milí bratři a milé sestry,
v neděli jsem slyšel hlasy i písně. Slovem se nedá vyjádřit, jakou sílu to dodá. Po dlouhé minuty jsem se cítil svobodně, vůbec jsem se necítil uvězněný, v tu chvíli jsem byl šťastný. Tímto vám děkuji. Solidarita opravdu nezná hranic ani mezí. Jsem velice rád, že na té cestě nejsem sám a že je společná. Všechny vás pozdravuji, posílám polibky a srdečné obejmutí.

Společné sny a myšlenky jsou svobodné!
Martin