Zápisky buřiče: Problém není armádní technika v plamenech, ale ve válce!

Převzato z Asociace Alerta:

Civilní vlak napadený teroristy z NATO

Když v dubnu 2015 policie v ČR obvinila anarchisty a anarchistky z terorismu, podařilo se jí za pomocí medií dosáhnout skutečného teroristického cíle: zděšení široké skupiny obyvatel jako způsobu dosažení politických cílů. Mezi takové cíle teroristické kampaně lze zahrnout posílení represivních kapacit státu a získání loajality obyvatelstva, které má jinak mnoho důvodů se proti státu bouřit.

Continue reading

Revoluce v Rojavě?

Převzato z Asociace Alerta:

Níže publikovaný článek (ze španělského originálu jej do češtiny, angličtiny a francouzštiny přeložila Třídní válka) syntetizuje sérii kritické diskuze ohledně událostí v Rojavě. Jeho autoři se hlásí, k anarchismu, jsou z argentinského Rosaria, a text původně vyšel v jejich bulletinu La Oveja Negra (Černá ovce).

“…Je úžasné sledovat jak ti, kteří se považují za stoupence zničení státu a kteří svou kritiku a analýzu postavili na tomto základě, znovu padají do léčky. Kritika, jež stát považuje za centrální problém v kapitalistické společnosti, nechápe jeho podstatu a často končí u toho, že brání právě stát v nějaké nové podobě…Nejde o to odepřít Kurdům podporu, ale o to připustit, že Kurdové jsou etnická skupina jako každá jiná, entita se společenskými třídami a kulturními a každodenními tlaky všeho druhu. Nejde tu o to všeobecně a nekriticky podporovat jakékoli jejich vyjádření s tím, že se jedná o oběti, o národ bez vlasti. Do hajzlu s národy”

Continue reading

Direct Action: Paměti ozbrojené revolucionářky osmdesátých let

Převzato z Asociace Alerta:

url

Pokud se mluví o ozbrojených městských guerillách, zpravidla se jedná o marx-leninistické skupiny, typicky německou Red Army Fraction nebo italské Rudé Brigády. Ale hnutí městských guerill v osmdesátých letech bylo z politického hlediska mnohem širší a obsahovalo i skupiny anarchistické.

Continue reading

Zápisky buřiče: Obrana anarchistické perspektivy

Převzato z Asociace Alerta:

lukasborl

Již jsem popsal, že silně podezřívám policii z toho, že usiluje o mé uvěznění. Abych tomu předešel, působím nyní mimo policejní dohled s vědomím, že i tak můžu za mřížemi brzy skončit. Přál bych si, aby následující text byl šířen všemi informačními kanály anarchistického hnutí již nyní. Tedy v době, kdy prozatím nejsem v rukou policie. Situace se může velmi rychle změnit a já chci využít každé příležitosti, kdy mohu ještě bez cenzury publikovat, přijímat reakce a odpovídat na ně.

Continue reading

Revoluční buňky, solidární sítě a strategie boje v Řízkárně (Alerta)

(Žádná z buněk SRB není součástí „Volné komunity VAP“.)

Převzato z Asociace Alerta:

SRB

Uběhlo více než rok od doby, kdy solidární sítě zahájily boj proti zaměstnavateli restaurace Řízkána, který nevyplácí mzdy. V průběhu se do boje zapojila i Síť revolučních buněk (SRB), která opakovaně zapálila firemní auta Řízkárny. Tyto sabotáže považujeme za zajímavý příspěvek k boji. Naše postoje k tématu rozvádíme v následujícím textu, kde zároveň reagujeme na různé kritické výtky vůči SRB.

Continue reading

Sociální vztah nejde vyhodit do povětří? (A-kontra)

Převzato z webu Asociace Alerta:

Molotov_útok

Níže přebíráme text Týny Trnkové ze zářijového čísla A-kontry, který považujeme za hodný čtení. Autorka v něm totiž vystihuje paradoxní situaci v českém anarchistickém hnutí, jehož přívrženci násilné činy Sítě revolučních buněk odsuzují, ačkoli to byli právě oni „kteří minulých deset let volali po přímých akcích a vysvětlovali, v čem můžou být přínosné.“

Continue reading

Zápisky buřiče: Zmizení z dohledu státní moci (Lukáš Borl)

Převzato z Asociace Alerta:

lukasborlVe čtvrté části svého deníku Lukáš Borl rozvíjí teorie o tom, proč si myslí, že policie usiluje o jeho uvěznění. Navazuje pak vysvětlením, proč se rozhodl bez rozloučení “zmizet”, tak aby policie nevěděla, kde je a co dělá.

Continue reading