Benefiční tetovačka pro Nakladatelství Anarchistické federace

V únoru a březnu 2021 poslouží zázemí squatu Bublina pro organizaci benefičního tetování. Výtěžek bude určen pro Nakladatelství Anarchistické federace.

Toto nakladatelství slouží zejména pro publikační potřeby Anarchistické federace (AF, dříve ČSAF), členské organizace Internacionály anarchistických federací. Je ale zároveň otevřené spolupráci se všemi součástmi širšího antiautoritářského hnutí.

Činnost nakladatelství je nezisková. Výtěžek z prodaných publikací kryje (nezřídka jen částečně) náklady na jejich tisk, případně putuje na vydání dalších věcí, jako jsou např. letáky a jiné zdarma rozdávané tiskoviny.

Pokud si chceš pořídit tetování a přispět anarchistickému nakladatelství, domluv se buďto osobně, nebo napiš na kontaktní e-mail squatu Bublina.

Comments are closed.