Výzva k Týdnu nadregionální solidarity s anarchistickými vězni 2020 (23. /30. srpna)

Letos proběhne již po osmé “Týden solidarity s anarchistickými vězni”. Zapojte se i vy.

Na této planetě začalo nové desetiletí. Se vzestupem pravicových hnutí a pomalým poklesem sociální

demokracie se díváme na nadcházející roky intenzivního boje se státem a kapitalismem. Ve věznicích již sedí mnoho anarchistů, kteří se rozhodli bojovat – zapomenuti nebo ignorováni liberály a lidskoprávními nevládkami pro jejich udájné „násilné“ činy.

Poměrně často anarchisté získávají solidaritu z částí společnosti, ze které pocházejí. Koneckonců, kdo může dát lepší podporu než spříznění lidé uvězněni ve stejné mizérii vykořisťování. Věříme však, že odpovědnost za ty, kdo čelí represím v různých částech světa, by neměla být pouze na bedrech místních komunit, ale na mezinárodním anarchistickém hnutí. Prostřednictvím našich kolektivních akcí můžeme nejen šířit dostupné zdroje, ale také udržet oheň v hrudi těch, kteří jsou uvězněni. Děláme to prostřednictvím autonomní revoluční lásky a přímých akcí!

Toto je výzva, abyste jednali solidárně s uvězněnými anarchisty a anarchistkami po celém světě. Od 23. srpna – v den popravy Sacca a Vanzettiho můžete dělat vše, omezeno pouze vaší fantazií. Uveďte část této fantazie do akce, aby lidé pocítili vaši energii a ukázali jsme naši kolektivní sílu v našem společném boji!

 Více na https://solidarity.international/

Comments are closed.