Rozmazlování Zlatého úsvitu – Dvojí metr řecké justice

Text jsme převzali z webu CrimetInc.com  článku Represe a odpor v Řecku (prosinec 2019). Na začátku tohoto článku je dobré napsat, že se plně ztotožňujeme s postojem autora textu: “Jako anarchista od státu nikdy nečekám spravedlnost. Nebudu volat po
uvěznění kohokoliv, i kdyby mělo jít o fašistické vrahy. Nicméně…“.

Státní žalobce navrhl stažení obvinění z konspirace, která byla vznesena vůči neonacistické straně Zlatý úsvit v případu vraždy antifašistického rappera Pavlose Fyssase (aka Killah P), k níž došlo v roce 2013. Mezitím ovšem obvinil dva lidi z útoků proti kancelářím Zlatého úsvitu.

K těmto útokům opakovaně docházelo v posledních letech, obvykle za
doprovodu komuniké podepsaných jmény obětí Zlatého úsvitu – například
brigáda Pavlose Fyssase, či brigáda Sahzata Luqmana (Sahzat Luqman byl
pákistánský dělník zavražděný členy Zlatého úsvitu). Podle informací z
korporátních médií je policie podezírá z útoků na kancelář Zlatého
úsvitu v ulici Deligianni v Athénách, stejně jako z dřívějších útoků, k
nimž došlo 23.5. v Západní Attice v Acharnes. Během obou útoků byly
použity doma vyrobené výbušniny, které poničily prostory, ale
nezpůsobily žádná zranění.

V případě dalšího postupu týkajícího se těchto obvinění je více než
pravděpodobné, že se žalobci pokusí na oba lidi uplatnit nová
protiteroristická opatření, což prakticky znamená, že by oba mohli
nakonec dostat vyšší tresty, než vrazi odsouzení za činy, za kterými
stojí Zlatý úsvit; o dalších vraždách, které nikdy nebyly ani vyšetřeny
nemluvě. Kdyby Killah P nebyl bílým řeckým občanem, jeho případ by se
nejspíše nikdy nedostal na titulky novin – tragický obrázek dnešního
Řecka a ostatně též dalších zemí po celém světě.

K překvapení mnoha lidí nebyla ani na jednoho z  obviněných uvalena
vazba. Běžně totiž v podobných případech obviněné  drží
úřady ve vazbě až do dne jejich soudu. Důvodem tohoto
překvapivého kroku je podle odhadů některých vykalkulovaná snaha úřadů
vyhnout se, či případně alespoň omezit případné nepokoje. V kontextu
nejen domácího, ale už také mezinárodního odporu vůči policejní
brutalitě a výsledku konspiračního případu Zlatého úsvitu, divadlo řecké
politiky se bude snažit udržovat obraz, který bude v souladu s pravidly
neoliberální demokracie. Nicméně navzdory nedostatečným důkazům se tito
dva naši soudruzi musí čtyřikrát do měsíce hlásit na polici a zaplatit
15 tisíc euro na kauci. Stejně tak je jim zakázáno do začátku soudu
vycestovat do zahraničí. Pokud však bude v jejich případě postupováno
stejně jako v řadě jiných, může být soudní stání oddalováno několik let,
za pomocí byrokratických nástrojů určených k potrestání obviněných
neodsouzených osob.

Není náhodou, že úřady zároveň opouštějí od obvinění vznesených proti
Zlatému úsvitu, zatímco tvrdě útočí na jejich nepřátele. Ačkoliv se Nová
demokracie snažila během voleb na oko distancovat od Zlatého úsvitu,
pokračuje nyní ve snahách jasně ukázat, že je spojencem otevřeně
fašistické skupiny, jakkoli tak nějak bohatší a lépe vypadající. Když
matka Killah P opouštěla soudní síň poté, co si vyslechla rozhodnutí
soudu po šesti letech traumatizujícího procesu, nechala slyšet, že:
“Dnes jste ubodali Pavlose.”

Nyní tak Zlatý úsvit čeká “odměna” ve výši 8 milionů euro jako
kompenzace za soud. To je v Řecku poměrně významná částka pro politickou
skupinu. Politické strany v řeckém parlamentu mají ze zákona nárok na
státní příspěvek. Nicméně když soud před šesti lety začal, došlo v
případě Zlatého úsvitu k jejímu zmražení. Pokud mu tato částka nyní
přistane na účtu, budeme bezpochyby svědky snah o odplatu za jejich
nedávnou volební porážku ve volbách, které se konaly v roce 2019; vedle
toho tím také dramaticky stoupne množství prostředků na podporu
pouličního fašistického násilí.

Jako anarchista od státu nikdy nečekám spravedlnost. Nebudu volat po
uvěznění kohokoliv, i kdyby mělo jít o fašistické vrahy. Nicméně je
nezbytné říct, že během procesu se Zlatým úsvitem bylo předloženo mnoho
důkazů – navzdory jejich očividným vazbám na nacisty a politiky tak
vyšetřovatelé před soudem představili řadu telefonních odposlechů,
stejně jako psaných instrukcí určených k organizaci fašistického násilí.
Ve světle hierarchického uspořádání Zlatého úsvitu je velmi těžké si
představit, že by bez tichého přitakání jeho nejvyšších vůdců docházelo
k “autonomním” akcím. Navzdory tomu však bylo všech 65 členů
obžalovaných z konspirace zbaveno jejich obvinění. Pouze ti, kteří byli
obviněni přímo z ubodání Killah P budou čelit trestům, navzdory velkému
počtu členů Zlatého úsvitu, kteří se koordinovali napříč celým
sousedstvím, aby ho nahnali, ohrožovali ho, obstoupili a zaútočili na
něj té noci, kdy byl zavražděn.

 

 

Comments are closed.