Nadregionální výzva k silvestrovským solidárním akcím u věznic a detenčních zařízení

Stejně jako mnoho ostatních kolektivů se připojuje i naše komunita k této “Nadregionální výzvě” zveřejněné na mnoha webech (včetně kolektivu ABC (CZ)).

https://itsgoingdown.org/wp-content/uploads/2018/12/DSC0447-copy-1-1-1-1-2-2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-2-1-1-2-1-1.jpgToto je výzva k solidaritě s těmi, kteří byli uvězněni. Proměňme silvestrovskou noc v jednu z nejhlučnějších roku. Na Silvestra shromáždi svou crew, kolektiv, komunitu, organizaci nebo jen sebe, odpal ohňostroj a připomeň těm zevnitř, že nejsou sami.

V mezinárodním měřítku jsou hlukové demonstrace mimo věznice způsobem, jak si vzpomenout na ty, kteří jsou drženi v zajetí státu, a způsobem, jak projevit solidaritu s uvězněnými soudruhy a blízkými. Scházíme se, abychom prolomili osamělost a izolaci.

Víme, že vězení není správné jen reformovat a musí být zcela zrušeno. Je to mechanismus represí používaný státem k udržení sociálního řádu zakořeněného v bílé nadvládě, patriarchátu a heteronormativitě. Spojit se mimo místa represí, znamená vzdorovat tomu, co reprezentují.

Logika státu a kapitálu – trestu a uvěznění, musí být nahrazena odmítnutím útlaku a vykořisťování. Toto volání je jedním krokem v tomto směru.

Ať už jste kdekoli, setkejte se na Silvestra u vězenic a detenčních center, buďte nahlas v solidaritě s uvězněnými. Prosazujte myšlenku světa bez nadvlády.

Toto volání vysíláme v solidaritě s těmi, kdo se vzpírají státní represi: od anarchistického povstání v Chile k těm v Exarchii, kteří čelí represím jako anarchističtí protistátní organizátoři.

Chceme svět bez zdí a hranic.

Budeme spolu bojovat, dokud nebudou všichni svobodní!

 

# Informace čerpány z webu ABC New york

 

 

Comments are closed.