Prohlášení kampaně Rupression – ABC Moskva končí s podporou Armana S. (převzato z webu ABC)

Překlad textu jsme převzali z webu ABC Anarchist black cross. Informace v něm obsažené nemáme prozatím potvrzené z žádných našich vlastních zdrojů a zveřejňujeme ho jen na základě jeho důležitosti. Doufáme, že naši přátelé vycházejí z potvrzených informací a nejedná se o způsob nátlaku represivních složek.

 

Redakční poznámka kolektivu ABC (cz): Prohlášení ABC Moska zveřejňujeme v původním znění. Zároveň chceme zmínit, že česká skupina ABC nesouhlasí s poslední částí. Neusilujeme o to, aby kdokoli zaujmul místo ve vězení místo našich soudruhů. Chceme svět bez vězeňského systému a ostatních forem institucionálního útlaku. Preferujeme jiné způsoby, než věznění, pokud se zabýváme otázkami jak přistoupit k těm, kteří jsou původci útlaku.

https://therussianreader.files.wordpress.com/2018/09/sagynbayev.png?w=700Moskevská skupina ABC podporuje prohlášení kampaně Rupression o Armanu S., vězni v kauze tzv. “Sítě”, a končí s jeho podporou. Arman byl odstraněn ze seznamu politických vězňů popořených ABC Moskva. Odteď, nebude přeposílána žádná finanční podpora z kauzy “Síť” nebo z podpory politickým vězňům, ani jeho právníkům.

 

Prohlášení kampaně Rupression

Několik žen se podělilo o své příběhy násilí a zneužívání ze strany Armana S. a my nemáme důvod jim nevěřit. Arman měl vždy pochybnou preputaci. Jako příklad nám slouží fakt, že Victor Filinkov a Igor Shishkin se s ním přestali stýkat ještě před zatčením; někteří z dalších zatčených ho sotva znají. Mnoho z nás nevědělo o detailech, protože ne všechny příběhy, které jsou spíše osobní, byly obecně známy. Nepředpokládali jsme, že bude nebezpečný pro ženy, když sedí ve vězení, a proto jsme nevěnovali dostatečně pozornosti detailům. Teď vidíme a rozumíme, že to byla chyba.

Příběhy, o které se podělily tyto ženy nenechávají prostor pro pochybnosti: proto kolektiv Rupression prohlašuje, že končí s jakoukoliv soukromou podporou Armana. Neshromažďujeme pro něj peníze a nepíšeme mu dopisy a pohledy.

Je důležité vyjasnit, že Armanovi právníci byli od začátku placeni jeho příbuznými.

Skupina zmiňovaných žen se rozhodla podělit se o své příběhy, když dostali informaci, že jeho zneužívání pokračuje – klame ty, se kterými si dopisuje a manipuluje lidmi. Rádi bychom vyjádřili podporu přeživším a doufáme, že jejich odvaha pomůže ochránit další před jeho chováním.

Všichni lidé zahrnuti do této kauzy jsou politickými vězni a není pochyb, že i Arman trpěl při krutém mučení FSB stejně jako ostatní. Všichni obvinění by měli být osvobozeni a ti co jsou zodpovědní za mučení by měli zaujmout jejich místa.

Příběhy lidí, kterým Arman S. ublížil jsou zde:
arman.people.ru.net/en/

Informace čerpány z rupression.com

 

Comments are closed.