Výzva na “Týden anarchistického boje proti změně klimatu” (20. – 27. září 2019)

Výzva nemusí ve všech formulacích vyjadřovat postoje Volné komunity VAP

Různé instituce, environmentální skupiny, odbory a studentské skupiny, které se scházejí pod názvem „Fridays for Future“, vyhlásily od 20. do 27. září tzv. „Týden pro klima“. Tento týden v zásadě sestává z programovaných a odcizujících demonstrací, při nichž se od státu a dalších institucí (OSN, G7 atd.) požaduje, aby napravily nebo podnikly kroky proti katastrofě, kterou způsobují. Ve svém zjednodušujícím a reformistickém diskurzu nikdy nekritizují příčinu probíhající devastace: průmyslový techno kapitalismus a jeho technokratickou organizaci společnosti. Tito lidé kritizují změnu klimatu, aniž by kritizovali ty, kdo ji produkují. Hájí mýtus o pokroku, tzv. udržitelného rozvoje a „pohodlného“ života, výměnou za otroctví a komodifikaci každého aspektu našeho života, života prodaného technologické nadvládě. Právě oni zakoupili nový módní produkt, změnu klimatu, ze supermarketu vzpoury. Pátky do budoucnosti? Dnes, více než kdy jindy, budoucnost neexistuje, žijeme ve věčném přítomnosti a jakákoli stopa minulosti byla vymazána. Technologické protézy, které nás obklopují a kolonizují, nás nutí žít v nepřetržitém stavu náměsíčnosti, kde katastrofa nepřichází. Přitom je jednoznačné, že katastrofa je tady a teď!

Změna klimatu je jen jedním z tisíců škodlivých důsledků průmyslové revoluce (jediná revoluce, která začala před dvěma stoletími a která zasáhla všechny části planety a kolonizovala a komodifikovala všechny formy života). Změna klimatu je neoddělitelná od průmyslového systému. Odlesňování, okyselení oceánů, dezertifikace, zánik tisíců živočišných a rostlinných druhů, tisíce chemických produktů, které ničí všechno živé, znečištění půdy, vzduchu a vody. To jsou jen některé z důsledků tohoto systému. Věříme, že mluvit pouze o změně klimatu, aniž bychom kritizovali technicko průmyslový systém, musí logicky upadnout do redukcionismu a nedokáže jít ke kořenu problému.

Změna klimatu a veškerá toxicita jsou důsledky technokratického projektu, který se snaží řídit naše životy. Projekt, který spočívá v kolonizaci, dominování a komodifikaci všech forem života.

Stovky výzkumných programů s investicemi v řádech milionů dolarů jsou věnovány hledání nových zdrojů energie. Tato potřeba energie pro fungování světa má za následek devastaci území a milionů životů lidí a zvířat. Průmyslová energie obíhá celý svět, je nezbytná pro výrobu a distribuci všech těch zbytečných produktů, které najdeme kolem nás, je to ekonomika a válka. Systém sám sebe identifikuje jako velký podnik, který umožňuje „obnovitelné“ a „čisté“ energie, aby mohl fungovat, expandovat a přežít. Nový technokratický projekt je „obnovitelný“ a „udržitelný“, je ekologický. Tento nový projekt se vztahuje také na celý svět, od průmyslových pouští solárních panelů a větrných farem (způsobujících také změnu klimatu, devastaci území, nemoci atd.) až po ekologická města (místa, kde je vše kontrolováno, optimalizováno a automatizováno, produkující stovky škodlivých produktů a odcizující život). Takže, abychom bránili zelenou energii, musíme bránit projekt, který žene velkou rychlostí a obrovským tempem veškerý pokrok do propasti globální katastrofy.

Proto vyzýváme na týden boje proti změně klimatu a dalším následkům politicko-ekonomického systému od 20. do 27. září z anarchistického pohledu. Z pohledu, který přesahuje hranice reformismu a pseudo demokracie a všemožných liberálních ekologií, uvězněných v bludném kruhu současného systému.

.

Comments are closed.