Krátké INFO o procesu proti 12 anarchistům v Bruselu z 28. 5. 2019

Jsme rádi, že můžeme potvrdit informace, které jsme obdrželi před několika dny.

28. května byl vynesen prvoinstanční rozsudek  v procesu proti 12 anarchistům v Bruselu.
Jednalo se o stíháni pro „zločinecké spolčení“ a řadu dalších „trestných činů“. Během soudního líčení minulý měsíc prokurátor požadoval tresty od  „veřejně prospěšných prací“, až po tresty odnětí svobody. Obhajoba naopak požadovala zproštění pro nepřípustnost trestního stíhání. Soud nakonec rozhodl o nepřípustnosti řízení, takže byli osvobozeni! Pouze jedna osoba, která nebyla zařazena do takzvaného zločineckého sdružení, byla shledána vinnou ze zranění policajta, ale bez toho, aby za to byl vysloven trest.

Mezitím má státní zástupce 40 dní na to, aby se proti tomuto rozhodnutí odvolal. To se také podle všeho asi stane. Proto není zatím důvod k oslavám, ale spíše k naší trvající podpoře všem kteří vystoupili proti výstavbě věznice v Harenu.

Za svět bez vykořisťování a hranic.
Proti všem autoritám.
Vždy je čas bojovat.

.

 

 

zdroj I

Comments are closed.