“Díra ve zdi”- nová publikace od vězňů pro vězně

Naše komunita se v rámci svých aktivit věnuje také distribuci anarchistické literatury do věznic. Proto jsme s velikou radostí přivítali aktivitu kolektivu připravujícího tuto publikaci….

 

Právě vychází první číslo časopisu Díra ve zdi. Je to publikace, která z anarchistické perspektivy přináší pro vězně a od vězňů pohled na boj proti vězení.

Díra, protože vězení je temná díra, do které se může dostat každý. Každý tak můžeme zakusit, jaké to je, když člověk nemá východisko a musí se podřídit situaci, kterou kontroluje někdo jiný. Ti, kteří se do té situace už dostali, vědí, že zdi, které je tam obklopují je třeba zbourat, jedině tak, spolu s dalšími opatřeními (se zbouráním dalších předsudků a institucí) budeme moci být skutečně svobodní všichni. Proto díra ve zdi, protože chceme narušovat vězeňské zdi abychom je nakonec mohli zbourat. Protože dírou ve zdi se dají předávat důležité informace lidem za zdí a tím ji ještě více rozrušovat.

 

Dírou ve zdi chceme zahájit dialog mezi lidmi za zdmi a před nimi a předat si tím energii potřebnou pro nás všechny, abychom mohli zahájit boj proti institucím, jako jsou vězení a zákon. Chceme rozšířit povědomí o problémech lidí odpykávajících si trest nebo držených ve vazbě. Jejich psychický stav je mnohdy velmi špatný a prostředí vězení nemůže pomáhat k uzdravení. Myslíme si, že je důležité, abychom slyšeli příběhy lidí, kteří se z pohledu zákona možná dopustili selhání. Protože možná budeme pak moci pochopit, že takto selhat může někdy každý z nás. Je tedy možná čas si uvědomit, že vězení opravdu nic neřeší a můžeme žít i bez zákona. Což ovšem neznamená, žít bez pravidel. Pravidla si však určujeme sami ve vlastních komunitách, ve kterých probíhají naše životy. Zákon je nástroj státu k našemu usměrňování a slepé poslušnosti něčemu, co ve skutečnosti vůbec nepotřebujeme a co nám škodí.

Díra ve zdi chce také informovat lidi sedící ve vězení o vnějším pohledu na ně a jejich situaci. A také především jim dát podporu a vědomí, že nejsou sami. My venku tam sedíme s vámi a cítíme se být vězněni, protože spravedlnost pro nás znamená něco jiného než ta „slepá“ spravedlnost státu. Myslíme si, že není třeba trestu, ale reflexe našich chyb, snahy poučit se z nich a měnit způsob našeho jednání a pohledu na svět.

Zde v úvodu chceme vyzvat všechny, kdo chtějí přispět do Díry, aby neváhali a zaslali poštou své příspěvky na vězeňská i nevězeňská témata. Vytvořte něco pro Díru – inspiraci najdete uvnitř tohoto prvního čísla, ale nechceme klást žádné limity – a třeba vám to pomůže příjemně a kreativně strávit čas, který nedobrovolně trávíte v díře.

Časopis je možné  stáhnout v PDF nebo pořídit v různých distribucí zdarma případně za solidární příspěvek.

  • Redakční kontakt: diravezdi@riseup.net
  • korespondenční adresa: Díra ve zdi, INFOCENTRUM SALÉ, OREBITSKÁ 14, 130 00 PRAHA 3

Comments are closed.