Chystá se vyklizení Autonomního sociálního centra Klinika. Zabraňme tomu!

Zveřejňujeme prohlášení kolektivu Autonomního sociálního centra Klinika v Praze. Stejně tak vyzýváme všechny kolektivy a jednotlivce k solidaritě a maximální podpoře……..

Navzdory slibně probíhajícím jednáním o řešení budoucnosti Kliniky se nás SŽDC pod tlakem policie rozhodla vyklidit. Když s námi nové vedení SŽDC na podzim začalo otevřeně jednat, přivítali jsme tuto možnost a přišli jsme společně na konkrétní způsob, jak sociální centrum zachovat a vyřešit budoucnost domu k oboustranné spokojenosti. Přesto se úřad rozhodl nás pomocí exekutora násilím vyklidit. Vyklizení Kliniky nedává smysl, protože se během jednání ukázalo, že SŽDC dům nepotřebuje a dokonce hrozí jeho demolicí. Vyklizením Kliniky by tak vznikl jen další prázdný a chátrající dům.

Nezahazujeme možnost dalšího jednání, ale nechceme se smířit s tím, že se úřad snaží vyřešit situaci násilím a demonstrací síly. Rozhodnutí soudu nenutí SŽDC provést exekuci. Toto rozhodnutí je rozhodnutím politickým, údajně dokonce pod nátlakem policie. Exekuce má proběhnout 10.1.2019 – proto na ráno tohoto dne svoláváme do domu protestní setkání a společnou snídani. Kliniku budeme před vyklizením bránit jako už tolikrát předtím. Vytrvejte v solidaritě s Klinikou!

Detaily upřesníme, sledujte sítě a nároží.

 

Comments are closed.