Obsadili jsme Manheim! Přidejte se k nám! (Výzva obránců/kyň Hambašského lesa)

Před dvěma týdny jsme byli vyhnáni z našeho domova v Hambacher Forst. Zatímco hlavní pozornost veřejnosti byla a je zaměřena hlavně na protesty v lese, již po léta jsou vyháněni lidé z okolních vesnic. Jednou z nich je i Manheim. 

 

 

 

 

Spíše, než lokální problém těžby uhlí v Porýní se tady jedná o globální hrozbu ohrožující klima. Přesto, když místní starousedlíci vidí, že jejich pole pustnou a jejich domovy jsou bourány, zažívají obdobný pocit jako obyvatelé Peruánské vesnice přímo ohrožované táním ledovců. Všechny živé bytosti trpí společně, ať bezprostředně, nebo zprostředkovaně. Nadnárodní společnosti jako RWE a politici musí převzít odpovědnost za tuto záležitost. Pokud nebudou chtít změnit své způsoby výroby energie a přístupu k přírodě a všemu živému obecně, pak jsme jako obyčejní lidé povinni jednat.

Nejsme ochotni přijmout ničení domů v okolí Hambašského lesa, takže je zabíráme, abychom je ochránili. Tímto způsobem hodláme otevřít prostor pro svobodné a sebe organizované bydlení, které podporuje kreativitu a kvalitu života a podporuje každého z nich v boji proti RWE a podobným parazitům. Požadujeme, aby se lidé měli možnost vrátil do svých domovů. Samozřejmě ti, kteří se chtějí vrátit.

Život ve venkovských oblastech se stal atraktivním pro mnoho lidí. Daleko od anonymního života v malých bytech v betonových džunglích.

Chceme to udělat společně. S lidmi, kteří žijí společně v Manheimu již desítky let. S lidmi, kteří zde žili a již odešli i se svými rodinami. S lidmi, kteří sem přišli, aby bojovali proti strukturální destrukci přírody. A s lidmi, kteří byli nuceni uprchnout ze svých domovů v jiných částech světa.

 

Stojíme proti bezohlednému ničení všech typů obytných prostorů!

Vyjdeme z prázdných budov a vytvoříme nové perspektivy pro nás všechny.

 

 

 

+++

Více informací naleznete na www.hambacherforst.org

https://en-contrainfo.espiv.net/files/2018/10/DpUuhZaX4AESBWj-2.jpglarge-2.jpg

Comments are closed.