Do kdy potrvá vykořisťování vězňů policií a soudy? (zamyšlení Lukáše B.)

(Přišlo mejlem – zveřejňujeme bez jakýchkoliv slohových či obsahových úprav. Jeho další texty můžete nalézt například na blogu  Archiv Lukáše B. )

Je-li někdo pod hrozbou násilí nucen pro jiného pracovat bez nároku na
odměnu, dochází k tomu, čemu se běžně říká zotročování nebo
vykořisťování. Když se však takových praktik dopouští česká policie a
soudy, sami tomu říkají jinak: příprava odsouzených na zaměstnání a
výpomoc státu. Nemá smysl se přít o vhodná slova tam, kde je očividné,
že se státní instituce dopuštějí organizovaného zločinu na vězních. Jde
o to takovým zločinům zamezit.

Abych upřesnil o jakých zločinech hovořím, nechám nejprve promluvit
správu věznice Všehrdy. Na webu věznice se píše:

“S blížícím se koncem roku bychom rádi seznámili naše spoluobčany se
skutečností, že se odsouzení Věznice Všehrdy během celého roku bezplatně
podíleli na obnově majetku různých státních nebo obecních institucí v
našem regionu, a to formou takzvaných extramurálních pracovních aktivit.
…(…)… Pro Policii České republiky, například vymalovali
administrativní budovu střelnice, upravili terén kolem střelnice,
odstranili náletové dřeviny, opravili a vybudovali nová terčová zařízení
a prořezali dřeviny v okolí příjezdové cesty ke střelnici. Pro Policii
Teplice zajistili stěhování policejní školy, stěhování a sestavování
nábytku. Dále stejně jako v loňském roce vymalovali další prostory
Okresního soudu Chomutov, včetně stěhování nábytku.” zdroj citace:
http://vscr.cz/veznice-vsehrdy/novinky/zamestnavani-veznu/vezni-pracuji-bez-naroku-na-odmenu/

Ve škole nás učili, že otrokářství bylo zrušeno. Při pohledu na podmínky
vězněných lidí je ale vidět, že otroctví dostalo jen jinou podobu.
Všehrdští vězni sice nejsou obchodovatelným majetkem jako otroci v
dobách minulých. I oni ale podléhají drsnému zotročování. Jsou nuceni
tvrdě pracovat bez nároku na mzdu a někdo jiný těží z výsledků takové
práce. Jsou trestáni pokud odmítnou za takových podmínek pracovat. I oni
jsou svými otrokáři drženi za zdmi a v železných okovech. I jejich
zotročení je pokrytecky obhajováno řečmi o tom, že se svým žitím
prohřešili proti morálce křesťanské civilizace, proto je správné s nimi
takto zacházet.

Každému, kdo není slepý ke spravedlnosti musí být jasné, že vzdor proti
otrokářským praktikám nemůže ustat, dokud nedojde ke zrušení věznic a
institucí, které mají zájem na jejich zachování.

Článek zpracoval: Lukáš B.

+++

Comments are closed.