Ne republice, ne monarchii – anarchistický vzkaz z regionu tzv. Španělska

Toto video jasně ukazuje postoj anarchistů/tek k referendu v Katalánsku…..

To že anarchisté/tky se staví proti jakýmkoliv nacionalistickým, či státotvorným iniciativám je asi patrné. Přesto nebudou přihlížet jakékoliv represi kohokoliv. Překlad stanoviska španělských anarchosyndikalistických odborů  CNT naleznete na webu AFED (nebo dole pod tímto příspěvkem). Podrobnější rozbor názorů na situaci v Katalánsku naleznete například na webu našich bratrů a setster z CRIMETHINC .

+++

Překlad stanoviska španělských anarchosyndikalistických odborů (převzato)

 

Místní odbory CNT v Katalánsku a na Baleárských ostrovech veřejně vyjadřují svou podporu sebeurčení katalánského lidu.
Jako anarchosyndikalisté si nemyslíme, že politické reformy v rámci kapitalistického systému mohou naplnit naši touhu po sociální změně, která by přesunula výrobní prostředky a produkci do rukou pracujících. Proto se naše každodenní boje nezaměřují na vytváření nových států či podporu parlamentních iniciativ.
Přesto se nemůžeme dívat stranou, když stát napadá a utlačuje obyčejné lidi. V případě Katalánska španělský stát odložil masku a projevil se jako autoritářský nástupce Frankova režimu. To jsme mohli při mnoha příležitostech zahlédnout už dříve, příkladem byly reformy zákoníku práce, masové vystěhovávání nezaměstnaných rodin či finanční výpomoc bankám v kontrastu se škrty v oblasti zdravotnictví a vzdělávání. Řadu z těchto věcí přitom zaváděla samotná vláda Katalánska.
Katalánská a baleárská CNT vítá ducha neposlušnosti proti diktátorskému, diskriminujícímu a fašistickému státu a co možná nejsilněji odsuzuje represi proti pracujícím i ty, kteří ji provádějí.
My, muži a ženy z CNT, se společně postavíme na obranu svých ohrožených sousedů a sousedek, což ostatně coby anarchosyndikalistická a revoluční organizace chápeme jako svou povinnost.
(zdroj AFED)

 

Comments are closed.