Anarchistická výzva: Nevol nikoho! – „Platforma Proti volbám!“

Přišlo mejlem – Zveřejňujeme bez jakýchkoliv slohových či obsahových úprav.

Naše komunita podporuje … všechny aktivity, jak vlastní, tak i konané někým jiným, považované za přínosné pro společenské změny, vedoucí k společnosti založené na svobodě a rovnosti.

Anarchistická výzva: Nevol nikoho! Zapoj se do protivolební kampaně!

„Platforma  Proti volbám!“ je protivolební iniciativa především
severočeských, moravskoslezských, jihomoravských, středočeských a
pražských anarchistů a anarchistek. Vyzýváme všechny své přátele,
sympatizanty a sympatizantky, kolegy a kolegyně z práce, sousedy a
sousedky ze svého okolí k aktivnímu bojkotu nadcházejících říjnových
parlamentních voleb!


Jako anarchisté a anarchistky nechodíme k žádným volbám, odmítáme si
vybírat své nové vládce, kteří pak rozhodují o nás bez nás!
Nepodvolujeme se názoru, že je lepší zvolit menší zlo nebo jít volit
nějakou menší, třeba novou, stranu. Nepřesvědčí nás ani Pirátská strana,
ani Strana zelených, které se tváří jako alternativa. Již z minulosti
víme, jak takové sliby končí! Své voliče zradí, jen co okusí moc!
Jedinou alternativou dnešního marastu je společenská změna – sociální
revoluce!

Pro nás není řešením volit si prostředníky. Naší alternativou je
rozhodovat o své budoucnosti nebo o budoucnosti obce, regionu,
pracoviště přímo pomocí autentických anarchistických samospráv na
shromážděních všech, kterých se situace týká! Naše odmítnutí podílet se
na volbách, ať už cestou získávání volebních hlasů, či vhazování
volebních lístků do uren, není projevem nezodpovědnosti a rezignace!
Právě naopak – chceme vytvářet budoucnost a prosazovat naše práva a
potřeby a volíme podle nás jedinou efektivní cestu, kterou je vlastní
angažovanost a víra ve vlastní síly, v sílu sdružování se,
sebeorganizace, přímé akce a aktivity zdola. Nevěříme žádným politikům,
vůdcům a politickým stranám, protože dobře víme, že o prosté lidi
politikům nejde a nikdy nešlo. Posledních 28 let praxe zastupitelské
demokracie je toho jasným důkazem a nemůže tomu ani být jinak!
Proto bojkotujte volby a snažte se být raději aktivní 365 dní v roce, ne
jen jednou za 4 roky, jinak se situace nikdy k lepšímu nezmění! Nejde
nám ovšem jen o pasivní neúčast u voleb, jež je v našich končinách
vysoká především díky znechucení politikou u značné části společnosti,
čemuž se nelze ani divit. Využijme volby k rozpoutání diskuse o
nefunkčnosti parlamentarismu a hledání alternativ. Využijme volební
divadlo k vyjádření našeho hněvu a rozhořčení nad současným stavem věcí
jako formu protestu! Možností se nabízí mnoho, využijme naši tvořivost a
nápaditost! Vytvářejte vlastní plakáty, nálepky, transparenty,
strhávejte volební plakáty, kreativně je upravujte, narušujte
předvolební meetingy, pořádejte happeningy, šiřte protivlební myšlenku
od ucha k uchu. Protestně spalte své volební lísky! Napište si o
protivolební samolepky a plakáty „Platformy Proti volbám!“.
Pošlete nám foto a napište pár řádků na bojkotvoleb@riseup.net. Dejte
nám vědět, že se k protivolební kampani připojujete!

Comments are closed.