Výzva k podpoře “Obránců Hambach Forest”

Převzato z Earth First!Squat.Net

Les Hambach je obsazen již pět let. Pět let lidé budují a brání stromové domy, aby chránili stromy, na kterých žijí. “Oficiálně” les vlastní RWE, nadnárodní energetická společnost, která chce nejen zabít tisíce let starý les, ale i  vytlačit obyvatele z okolních vesnic, aby si vytvořila prostor pro těžnu lignitu (hnědého uhlí).

 

 

Lignit  je zodpovědný za 30% emisí CO2 v regionu Německa. RWE je společnost, která se nevyhýbá využívání celého světa, aby maximalizovala své zisky. Je to společnost, která významně přispívá ke globálnímu oteplování. To činí boj obránců součástí boje proti imperialismu, proti útlaku a tyranii. To, co se  děje v Hambach forest, není náhoda. Je to symbol kapitalistického systému.

 

Od září budou zahájeny semináře a workshopy, které každému poskytnou dovednosti, aby mohl být aktivní v Hambi a okolí, a to způsobem, který budete považovat za  nejvhodnější. Aktivité/tky vás naučí dovednosti potřebné k obsazení stromu a provádění dalších akcí. Od října plánují rozsáhlou okupaci lesa, aby znemožnili společnosti RWE snížit zbývající plochu. Pokud nemůžete přijet do lesa, pomozte jim i sobě odkudkoli. Rozšiřte tuto výzvu, ukažte vaši solidaritu s odporem v Porýní.  Existuje tolik možných způsobů podpory, zvolte si ten, který vám bude nejbližší.

Buďte informováni! Informujte se na  Hambacherforst.blogsport.de  nebo facebook.com/hambacherforstbesetzung

Kontakt: hambacherforst [@] riseup.net

Comments are closed.