24 a 25 května se v Bruselu bude kovan sumit NATO. Nejen místní aktivisté/tky se připravují na tuto akci a vyzývají k akcím s jednoznačným vzkazem. A to nejen v Bruselu.

SMASH NATO!

Více informací naleznete na webu  ACTION AUTONOME LIEGE či jejich FB stránce

 

 

(zdr.i)